Dokumentace investičních akcí města

Stavba lávky CB - 003 u zimního stadionu

10. prosince 2012 / Stavba lávky CB - 003 u zimního stadionu / Více

Stavba propojení okruhů

22. září 2010 / Stavby propojení okruhů jsou téměř dokončeny. Na fotodokumentaci pořízenou v měsíci květnu navazuje aktuální fotodokumentace z měsíce září 2010. Provoz má být zahájen v říjnu, definitivně bude stavba ukončena v březnu 2011. / Více

LANNOVA TŘÍDA

8. září 2010 / Lannova II. a III. etapa byla dokončena / Více

Rekonstrukce letní plovárny 2009 - 2010

20. července 2010 / Průběh probíhající rekonstrukce letní plovárny ve fotogalerii. / Více

Lannova třída II. etapa 2009

7. července 2010 / II. etapa rekonstrukce 2008 - 2009 / Více

Stavby - splavnění Vltavy

22. června 2009 / Obratiště lodí pod Jiráskovým jezem, Modernizace jezu České Vrbné, Koncové přístaviště Lannova loděnice, Plavební komora České Vrbné třídy I, Ochranný přístav České Vrbné  / Více

Protipovodňová ochrana města České Budějovice

13. února 2009 / Přímo ve městě a v jeho sousedství provádí od roku 2008 státní podnik Povodí Vltavy - protipovodňové upravy, které skončí v říjnu roku 2009. / Více

Regenerace sídliště Vltava

9. února 2009 / V rámci regenerace sídliště Vltava - stavební práce úprav náměstí před kulturním domem / Více

Fotbalový stadion

8. září 2008 / REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO STADIONU 2003 - 2008 / Více

Rekonstrukce smíšené lávky přes řeku Vltavu 2007-2008

8. září 2008 / O možnosti budování dalších  cyklostezek s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury, nových principech legislativy, zásadách bezpečné cyklistické dopravy a také o zkušenostech  s dopravními inspektoráty,  se hovořilo s ředitelem  SFDI Gustávem Slámečkou, ale i náměstkem ministra dopravy Ivo Vykydalem při nedávném cyklistickém setkání na Slovácku, kterého se zúčastnila i náměstkyně primátora Ivana Popelová.... / Více

Rekonstrukce chlazení I. ledové plochy zimního stadionu - 2008

22. července 2008 / 7. dubna 2008 byla zahájena rekonstrukce chlazení I. ledové plochy zimního stadionu, která by měla být dokončena v polovině měsíce srpna 2008.... / Více

Regenerace panelových sídlišť 2006/2007/2008

13. května 2008 / Město pokračuje v regeneraci sídlišťMinisterstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo vloni záměr města a první etapu regenerace  jižní části českobudějovického  sídliště Vltava částkou čtyři miliony korun. Dalších šest milionů do obnovy šlo z městského rozpočtu. Pro letošní rok má jihočeská metropole  přislíbenou státní dotaci ve výši tři miliony korun, která bude... / Více

Domov pro seniory Máj - pracoviště Tylova ulice

13. května 2008 / Po provedené rekonstrukci v roce 2008 bylo uvedeno do provozu nově zrekonstruované sociální zařízení pro seniory v ul. Tylova, které je součástí domova pro seniory Máj.... / Více

Rekonstrukce - Masné krámy 2007

28. listopadu 2007 / Masné krámy, jedna z dominant jihočeské metropole, legendární českobudějovická pivnice, přivítají po rekonstrukci první návštěvníky pravděpodobně letos v prosinci. Lidé se mohou těšit nejen na moderní interiér, ale i na chutné pasterované pivo čepované přímo z tanků.„Práce na Masných krámech probíhají přesně podle získaných stavebních povolení. I když se v... / Více

Přeložky silnic II/156 a II/157 - vyhledávací studie

5. listopadu 2007 / Vyhledávací studie přeložky silnic II/156 a II/157 presentace je zpracována jako film, který si spustíte zde. Nejdůležitější snímky presentace jsou uvedeny níže.... / Více

Rekonstrukce ulice Nádražní 2006 - II. etapa

5. listopadu 2007 / Druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice - 10/2006... / Více

Lannova třída 1. etapa dokončena

5. listopadu 2007 / 26.9.2006 - 1. etapa rekonstrukce Lannovy třídy byla dokončena.... / Více

Autobusové nádraží České Budějovice

16. srpna 2007 / Pro zajímavost Vám přinášíme fotoprezentaci průběhu výstavby nového autobusového nádraží MERCURY CENTER v Českých Budějovicích.Tato dopravně obchodní stavba byla dílem soukromého investora a kvalitativním způsobem přispěla ke kultuře cestování pro občany i návštěvníky města České Budějovice. Na to jak se měnil prostor dřívějšího autobusového nádraží v průběhu 09/2005 - 03/2007... / Více

Letní plovárna

17. dubna 2007 / Občané města vědí, že už loni byl provoz plovárny možný jen s povolením výjimky hygienika. Rekonstrukce byla a je nezbytná. Při vědomí této nevyhnutelnosti město původně zamýšlelo vybudovat aquapark, který by odpovídal potřebám téměř sto tisícového města a také požadavkům současné doby. Říkali jsme si, když už musíme rekonstruovat, tak... / Více

Lannova třída

17. dubna 2007 / ÚNOR 2006V týdnu od 27.února do 3.března budou zahájeny plánované stavební úpravy českobudějovické Lannovy třídy v úseku mezi ulicemi Na Sadech a Jeronýmova. Co konkrétně se tam bude dít?"Stavební práce zahrnují výměnu části inženýrských sítí, kompletní rekonstrukci komunikace do hloubky půl metru, změnu prostorového řešení a osazení nového mobiliáře. Po... / Více

Lávka E. Pittera

17. dubna 2007 / Výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty v ul. E. Pittera v blízkosti fotbalového stadionu byla zahájena v roce 2004 jako další součást rozšiřování pěších a cyklistických tras ve městě České Budějovice. Její dokončení a uvedení do provozu je již otázkou několika dní. Obrazová dokumentace dokumentuje průběh výstavby 2004 -... / Více

Rekonstrukce ulice Nádražní 2006

17. dubna 2007 / Průběh rekonstrukce ulice Nádražní 2006 - 1. část 10.9.2006 - zrekonstruovaná polovina ulice Nádražní ... / Více

Lávka E. Pittera - dokončeno

28. června 2006 / Nová lávka pro pěší a cyklisty včetně další části cyklostezky byla dne 22.6.2006 slavostně otevřena a předána do užívání občanům a návštěvníkům města České Budějovice.... / Více