Letní plovárna

Občané města vědí, že už loni byl provoz plovárny možný jen s povolením výjimky hygienika. Rekonstrukce byla a je nezbytná. Při vědomí této nevyhnutelnosti město původně zamýšlelo vybudovat aquapark, který by odpovídal potřebám téměř sto tisícového města a také požadavkům současné doby. Říkali jsme si, když už musíme rekonstruovat, tak aby to bylo se vším všudy a trošku nadčasové. V přípravném řízení se ukázalo, že takovýto záměr neodpovídá možnostem a kapacitě daného místa. Proto jsme přístup k řešení letní plovárny změnili: Zůstane zachována jako tzv. klidovější zařízení, které uspokojí zejména obyvatele centra. Řešení je skromnější, nikoliv však úzkoprsé. Bude to plovárna na úrovni požadavků 21. století.

Co se během první etapy odehraje?

Bude se dělat nové sociální zázemí, šatny a další nezbytné úpravy s tím spojené. Vlastně to bude taková příprava na samotnou bazénovou technologii a související práce, tedy na ty hlavní změny, které by však přišly na řadu až po sezóně. Budeme doufat, že zahájení prací a zlepšení hygienických podmínek spolu s úpravou provozního řádu umožní prodloužit výjimku na provozování plovárny.

Jak vysoké náklady si rekonstrukce vyžádá?

Cena za obě etapy vychází na necelých 90 milionů korun včetně DPH počítaje v to také investici na přeložení přečerpávací stanice vodohospodářského objektu. Není to částka malá, takže se budeme snažit aspoň částečně ji pokrýt s možných dotací. Bohužel, současné dotační tituly nejsou samosprávám příliš nakloněné.

.........z rozhovoru s náměstkyní primátora Ing. Ivanou Popelovou

Naposledy upravil: Ivan Minařík (MinarikI(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 17.4.2007