Hodnocení SEA


 

Dne 9. 8. 2015 došlo k předložení Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice a Vyhodnocení koncepce vlivů na životní prostředí na příslušný odbor Ministerstva životního prostředí. V návaznosti na tuto událost dojde k veřejnému projednání těchto dokumentů, které se uskuteční dne 16. září 2015 od 14.00 do 17.00 hod v budově Magistrátu města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., v místnosti zastupitelstva města.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce

pod kódem koncepce MZP204K.  Jednotlivé části dokumentace přinášíme také níže.

Statutární město České Budějovice oznamuje v souladu s ust. § 16, odst. 3 zákona, že do návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice je možno nahlížet na Magistrátu města České Budějovice, odboru rozvoje a veřejných zakázek, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, do 21. září 2015 v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 386 803 204, p. Jakubec, č. d. 251).

 

IPRÚ ČB verze k veřejnému projednání SEA (4,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Pozvánka k veřejnému projednání (145,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vyhodnocení SEA (3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha č. 1 - NATURA 2000 (2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha č. 2 - Tabulky vyhodnocení (560,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha č. 3 - Doporučení (376,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha č. 4 - HIA (533,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Zápis z veřejného projednání IPRÚ ČB.pdf (227,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Dne 12. 11. 2015 byla zastupitelstvem města schválena následující verze strategie IPRÚ České Budějovice.

(5,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

IPRÚ ČB schválený zastupitelstvem města České Budějovice

Odůvodnění respektování podmínek stanoviska

Monitoring dle § 10h zákona 100/2001 Sb. (128,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vypořádání připomínek (209,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Monitoring dle par. 10 (137,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Naposledy upravil: Käfer Petr (KaferP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 30.11.2016