Výzvy nositele IPRÚ

Úvodní informace:

Výzvy nositele IPRÚ České Budějovice jsou vyhlašovány průběžně po celou dobu Programového období 2014-2020 v souladu s finančním plánem strategie a v souladu s výzvami řídících orgánů operačních programů, tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva dopravy. Na základě výzev vyhlášených nositelem strategie budou potenciální žadatelé z území IPRÚ předkládat projektové záměry, které budou projednány na úrovni pracovních skupin a předloženy Řídícímu výboru k rozhodnutí o vydání souladu či nesouladu s integrovanou strategií. Potvrzení o souladu či nesouladu s integrovanou strategií je povinnou přílohou k žádosti o dotaci, a to v rámci výzvy vyhlášené řídícím orgánem pro integrované projekty.

K  datu 9. 8. jsou aktuálně vyhlášené výzva č. 4 a Výzva č. 9.. U obou těchto výzev bude ukončen příjem projektových záměrů dne 15. 8. 2017 (viz podrobnější informace v textu výzev). 

Níže uvedené odkazy obsahují informace pro předkladatele projektových záměrů v rámci vyhlášených výzev:

Naposledy upravil: Käfer Petr (KaferP(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 9.8.2017