Město a voda

   

Využít výhodné polohy města na soutoku , Vltavy a Malše a obnovit život u vodních toků, to je cílem projektu Město a voda. Navazuje na aktivity Ředitelství vodních cest ČR, směřující ke splavnění Vltavy a zároveň využívá protipovodňové úpravy koryta řeky, uskutečněné státním podnikem Povodí Vltava.  Projekt Město a voda počítá s jednotlivými stavbami, které českobudějovické řeky zpřístupní pěším i lodím.