Protipovodňová opatření

 

Povodeň v roce 2002, která se dostavila ve dvou na sebe navazujících vlnách, překonala všechny dosavadní představy o možném rozsahu a následcích přírodního živlu.

Již během velké vody bylo zřejmé , že je třeba učinit důkladná protipovodňová opatření. K těm došlo v roce 2009 na řece Vtavě v Českých Budějovicích, v úseku od jezu v Českém Vrbném po Dlouhý most.