Splavnění Vltavy

  

Projekt Dokončení vltavské vodní cesty, zpracovaný Ředitelstvím vodních cest ČR,  počítá s realizací konkrétních staveb, které umožní rekreační plavbu v 33 km dlouhém úseku mezi Českými Budějovice a Týnem nad Vltavou. Jihočeská Vltava se tak plavebně napojí na nádrž vodního díla Orlík a tím zároveň výrazně rozšíří turistický potenciál celého území v okolí přehradního jezera a řeky až do Českých Budějovic.