Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

Statutární město České Budějovice se v současné době věnuje přípravě „Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

SUMP lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.

Plán mobility je také strategický dokument z hlediska možnosti čerpání dotací z fondů EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Příprava plánu mobility je rozdělena na jednotlivé fáze:

Přípravná: nastavení organizace a koordinace, zpracování předběžné analýzy a nastavení participace partnerů (koordinační výbor, odborné skupiny atd.)
Analytická: definovat zájmové území a jeho jednotlivé dopravní vazby, analyzovat stávající stav všech druhů dopravy včetně hlukové a imisní zátěže, hodnotit vnitřní i vnější bezpečnost všech druhů dopravy a definovat dopravní chování obyvatel včetně ukazatele dělby přepravní práce ve městě a okolí.
Strategická: navrhnout strategickou koncepci rozvoje dopravy na řešeném území s cílem určit potenciál města pro realizaci plánu udržitelné mobility a stanovit vize města v otázce mobility v konsenzu s klíčovými partnery a veřejností. Prostřednictvím strategické části budou nalezeny odpovědi na stěžejní otázky: Kam chceme, aby České Budějovice směřovaly a proč? Jak chceme, aby České Budějovice vypadaly za 15 až 30 let? Jak chceme, aby byla zajištěná související nezbytná mobilita?
Návrhová: návrh opatření neinvestičního i investičního, charakteru vedoucích k dosažení stanovených cílů a naplnění sdílené vize. Navržená opatření budou seskupena do souborů (tzv. balíčků), které svými synergiemi a ekonomickou efektivitou umožní jejich nejoptimálnější uvedení do praxe v souladu s navrženým časovým plánem.
Akční plán: harmonogram realizace jednotlivých navržených opatření dle stanovených priorit.

Plán mobility by měl sloužit k zajištění trvale udržitelného rozvoje Českých Budějovic založeném na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle:

  • Zajistit rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel
  • Zvýšit vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy
  • Snížení znečištění ovzduší, hluku z dopravy, emise skleníkových plynů a spotřebu energie
  • Zlepšit efektivitu přepravy osob i zboží
  • Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel


Předpokládané dokončení plánu mobility je naplánované na červenec roku 2018.

Veřejné projednání analytické části 23.5.2017 - prezentace (7,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Výstupy

Analytická část:

PUMM CB-Analytická část (15,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_1 (33,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_2 (31,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_3 (32,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_4 (32,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_5 (32,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

indikátory 3_6 (39,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 01, Rozsah řešeného území, A3 (5,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.1 (12 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.2 (11,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.3 (11,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.4.1_A2 (5,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.4.2_A2 (5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.4.3_A2 (5 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.4.4_A2 (5,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 02.4.5_A2 (5,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 04, Stávající stav - Cyklistická doprava, A2 (8,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 05, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, A3 (5,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 06, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, 6 t, A3 (5,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 07, Stávající stav - Parkovací zóny, A3 (5,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 08, Stávající stav - Pěší zóny, A3 (5,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 09, Stávající stav - Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS, A3 (6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Příloha 10, Stávající stav - Pěší doprava, A2 (8,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna