Personální a technické zajištění managementu IPRM 2011

Předmětem projektu je personální a technické zabezpečení IPRM Levý břeh Vltavy města České Budějovice.

Je vytvořen tým, který se podílí na řízení a administraci dílčích projektů IPRM.

Celkový rozpočet: 1 828 318,90 Kč

Dotace: 1 436 353,79 Kč