Rekonstrukce veř.prostr.a ploch.komunikací v obl. Baarova, B.Smetany, Skuherského

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která budou zahrnovat zejména následující činnosti:

- rekonstrukce porchů místních komunikací včetně chodníků

- výměna veřejného osvětlení

- další doplňkové  aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např.řešení problematiky parkování, zklidňování  dopravy  atp.)

Cílem projektu je zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místních komunikací. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zvýšení atraktivity centrální části města.

Realizace dle harmonogramu: 16.7.2010 - 31.3.2011

Celkové náklady projektu 46 819,40 tis. Kč,

Dne 10. 5. 2012 byla uzavřena mezi Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a Statutárním městem Dohoda o ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.