Architektonická soutěž na památník letcům - 2. místo

Autoři

Ing. arch. Michal Nohejl
Ing. Pavel Jahelka


Textová část

Jaký by měl být současný památník?

Návrh vychází z přesvědčení, že připomínání velkých historických momentů náší historie a hrdinů naší vlasti pouhým vystavením vnějších atributů oslavovaných nestačí. Současný památník by neměl být pouhým pasivním nosičem symbolů, nýbrž vypravěčem lidských osudů. Měl by vyprávět příběh hrdinů, kterým osud (historický vývoj) vložil do cesty tak dramatické body zlomu, které by nikdo z nich svobodně nevolil. Nicméně právě to, jak se v těchto momentech rozhodli a zachovali z nich dělá hrdiny hodné připomínání a následování.

Základní formou památníku je převýšený obelisk. Ten však v naší interpretaci není pouhou hmotou, nýbrž časovou osou - životem jednoho z letců, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali proti nacismu.

Obelisk se rodí ze země a umírá v nebi. Obelisk neční plynule a kolmo vzhůru. Je rozlomen, deformován, perforován.

První zlom symbolizuje jizvu Mnichovské dohody, zřízení Protektorátu Čechy a Morava a vypuknutí druhé světové války. Jisté znečitelnění nápisu na obelisku jeho rozříznutím a posunem, podtrhuje násilnost a dramatičnost těchto historických okamžiků, které nebylo v moci jednotlivců jakkoliv ovlivnit či odvrátit.

Druhý zlom, či spíše hmota odečtená z obelisku symbolizuje válečná léta. Řadu kruhových děr v obelisku lze volně interpretovat jako nezaplněný prostor po spolubojovnících, kteří padli v boji nebo jako prostřílený trup letounu.

Třetí zlom je nejdelší, táhlý a plynulý. Symbolizuje léta komunistické diktatury, represí a snahy režimu nepohodlné osoby zlomit a vymazat jakoukoliv připomínku na hrdinství letců z paměti společnosti.

Vlastní boj letců ve válečných letech je tak uveden do širšího historického kontextu.

Orientace obelisku na pozemku je rovnoběžná s nejstarší půdorysnou stopou Českých Budějovic, jeho jádrem. Tato orientace, kdy natočení obelisku není kolmé ani rovnoběžné s žádnou hranicí vlastní parkové plochy, podtrhuje výlučnost artefaktu, povznáší jej nad malicherné lokální urbanistické souvislosti a spojuje jej se srdcem Českých Budějovic – Náměstím Přemysla Otakara II.

V úrovni terénu je v mlatovém povrchu uloženo dalších cca 50 kovových obdélníků o stejných půdorysných rozměrech jako vlastní obelisk. Tyto desky, které zpevňují předprostor památníku, zároveň symbolizují životy nás ostatních.

Předpokládá se, že o vlastním nápisu na památníku bude následně otevřena širší debata. Text Československým válečným letcům 1939 - 1945 reflektuje název státního útvaru, za který ti, kterým je památník věnován, neváhali položit život.


Popis technického řešení

- Obelisk 9x1,6x0,3m, konstrukce z ocelových plátů tl.10mm, povrchový úprava, betonový základ, písmena nerez
- 50ks ocelových plátů 1,6x0,3m tl.10mm kotvených do betonového základu
- mlatový povrch cca 60m2
- 3 ks osvětlení v zemi
- přípojka elektro
- památník nevyžaduje nadstandardní údržbu
- v případě kolize s inženýrskými sítěmi lze navržené umístění Obelisku změnit


Odhadované náklady

Předběžným odhadem nákladů lze konstatovat splnění předpokládaných nákladů na realizaci ve výši 1mil. Kč bez DPH.


Naposledy upravil: Bosák Michal (BosakM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 21.2.2013