Architektonická soutěž na památník letcům - 3. místo

Autoři

Ing. akad. arch. Daniela Fenclová
Marek Nosek
Josef Odvárka
David Fryml


Textová část

MOTTO: "NEVER IN THE HISTORY OF HUMAN CONFLICTS WAS SO MUCH OWED BY SO MANY TO SO FEW" 
Winston Churchill, 20. srpna 1940

“Ještě nikdy na poli lidských konfliktů nevděčila taková spousta za tak mnoho takové hrstce.”

Slavná slova Winstona Churchilla vyřčená poprvé na veřejnosti 20. srpna 1940 v Dolní sněmovně britského parlamentu velmi emocionálně uvozují známý konflikt druhé světové války – leteckou Bitvu o Anglii. V jedné jediné větě se odrážejí stovky a stovky konkrétních osudů letců, kteří ve sveřepé letecké bitvě roku 1940 na obloze Velké Británie doslova psali dějiny. Konkrétní příhody a osudy, které se za toto větou skrývají, každý jiný, jedinečný, a něčím zcela zvláštní si jsou přesto tak podobné, plné odvahy, bojů, smrti a naděje, ale také lidství, lásky a strachu. Bohužel se do naší vlasti ze Západu nevrátilo 511 letců. Čest jejich památce! (http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1233&kategorie=3)

Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení
Návrh památníku sestává ze zrcadlové plochy, která neotřelým způsobem zprostředkovává odraz nebe a trvale tak pozorovateli připomíná osudy hrdinů českého válečného letectva. Do kompaktní zrcadlivé plochy památníku bude vyřezán nápis “Českým letcům 1939 - 1945“. Deska je v levém horním rohu zpracována tak, aby evokovala symbol RAF. Poměry jednotlivého rozdělení polí odpovídají poměrům ve znaku RAF. Vnější kruh je do desky vypískován, vnitřní je vyříznut. Před samotným památníkem je pietní prostor z tmavých čedičových desek a nerezové desky, který je nenápadně, ale přesto zřetelně oddělený od prostoru přístupného veřejnosti nerezovou lištou, do které je vepsán citát od Winstona Churchilla. Pietní část slouží při výročích jako místo pro kladení věnců a vstup veřejnosti na ni není dovolen.

Přístupovou cestu k památníku vedeme z rohu Senovážného náměstí od Žižkovy třídy. Cesta zpevněná jemným čedičovým štěrkem a dosahuje délky 27m při šířce 2,4m. Okraje jsou z estetických, ale i praktických důvodů (údržba trávníku atd.) lemovány nerezovou lištou. Podél cesty jsou umístěny informační panely, nesoucí základní historické údaje. Forma památníku je volena tak, aby byla poutavá a srozumitelná pro lidi napříč všemi věkovými kategoriemi, dětmi počínaje. Pietní charakter místa je však zachován. Celková upravovaná plocha pro umístění památníku včetně přístupové cesty je 69m2. Památník je navržen jako bezúdržbový. Stačí obvyklá údržba trávníku, která nebude nikterak významně narušena. Památník je monoblokem z kvalitní nerezové oceli. Neobsahuje žádné potenciální objekty náchylné k poškození vandaly.

Popis materiálového a technologického řešení
Památník je tvořen sendvičovou konstrukcí s vnitřním výztužným roštem a plechy tloušťky 15mm z nerezové oceli o rozměrech 2400x3200mm osazené na zem pod úhlem 70°. V zemi je rošt spojen s betonovou patkou, která zajišťuje jeho stabilitu a úhel naklonění. Památník je uložen na udusanou zem zasypanou vrstvou štěrku a písku srovnanou s vrchní hranou odklánějící se od přístupové cesty. Do samotné desky je vyfrézován text na pravé straně z čelního pohledu. Vlevo nahoře je vyřezána část symbolu RAF. Vnitřní kruh tohoto symbolu je vyřezán, střední kruh je lesklé zrcadlo a poslední vnější část je pískována. Zbytek této desky je z leštěného nerezu, vytvářející zrcadlo.

Před památníkem jsou desky z čedičového kamene o celkových rozměrech 2400x1400mm. Tloušťka desek je 10cm. Kámen je vyfrézován tak, aby vytvářel jemné vlnky rovnoběžné s hranou zrcadla. Z velké části je ponechán ve své přírodní formě. Je uložen na udusanou zem, zasypanou 10cm stěrku a písku. Na kamenné desky navazuje plech z leštěné oceli o rozměrech 2400x1000.

Přístupová cesta k památníku je dlouhá 27m. Je vysypána z čedičového písku, který je na 10cm štěrkovém základu na udusané zemině. Hranici mezi štěrkem a travnatým porostem tvoří nerezová kovová lišta o tloušťce 30mm. Cestu lemují dvě informační tabule vyrobené rovněž z nerezové oceli. Tyto tabule jsou dále ohnuty a vyfrézovány.

Zdůvodnění urbanistického řešení, začlenění památníku do struktury území
Umístění památníku je dáno třemi pohledovými osami: první vede od autobusové zastávky před poštou směrem od Lannovy třídy. Druhá osa je z velké křižovatky směrem k poště. A poslední třetí osa je z ulice Karla IV. při chůzi k Senovážnému náměstí. Hlavní přístupová osa bude z křižovatky na Senovážném náměstí. Kolemjdoucí a obyvatelé jsou zváni k detailnějšímu prozkoumání místa a uctění památky Československých letců. Při významných výročích bude památník schopen pojmout více lidí, aniž by došlo k narušení dopravy a jiných městských funkcí.

Zeleň zůstane ponechána v současných objemech. Bude pouze vizuálně zkultivována a prořezána.


Odhadované náklady

513.200 Kč bez DPH


Naposledy upravil: Bosák Michal (BosakM(zavináč)c-budejovice(tečka)cz)
Naposledy upraveno: 21.2.2013