Cestovní ruch

Cestovní ruch město podporuje především projekty, které skýtají potenciál rozvoje podnikatelských a pracovních příležitostí, jako je například Město a voda, navazující na státní projekt splavnění Vltavy.

Na období 2009 až 2011 nechalo město v roce 2008 zpracovat Strategii rozvoje cestovního ruchu. Vypracovala ji  firma inPuncto se sídlem ve Znojmě, ve spolupráci s odborem rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice. Strategie byla projednána s experty, kteří se spolupodíleli na přípravě dokumentu a s odbornou veřejností.

Cílem strategie je komplexní zhodnocení pozice města na trhu cestovního ruchu, stanovení cesty rozvoje rozvoje  cestovního ruchu ve městě se zvláštním důrazem na komunikaci a marketing. Součástí Strategie je i zpracovaný projektový zásobník pro město.

Konečnou podobu dokumentu naleznete zde: Strategie rozvoje cestovního ruchu.pdf (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna


Analýza cestovního ruchu

Statutární město České Budějovice potřebuje ke své činnosti v oblasti rozvoje cestovního ruchu a turistiky statistické údaje, týkající se této oblasti. Údaje, kterými disponuje ČSÚ se netýkají města a blízkého okolí, proto město spolupracuje od roku 2006 se Střední školou obchodní, Husova 9Obsah se otevírá do nového okna.

Tato škola pravidelně každý rok provádí šetření v ulicích centra města formou dotazníků, které studenti školy vyplňují společně s náhodně oslovenými návštěvníky města. Zde vám předkládáme výsledky jejich šetření:

Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009.pdf (3 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Tabulky a grafy všech návštěvníků 2009.pdf (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků 2009.pdf (1,7 MB)Obsah se otevírá do nového okna 
 
 

Profil návštěvníků města z pohledu cestovního ruchu

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity zpracovala pro město České Budějovice profil návštěvníka města z hlediska cestovního ruchu za rok 2014.

Profil návštěvníků Českých Budějovic za rok 2014