Regulační plány města České Budějovice

 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Plavská "
 • Obecně závazná vyhláška Vyhláška č. 6_2004.pdf (1,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres  Hlavní výkres regulace (547 kB)Obsah se otevírá do nového okna  
 • Změna č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf (304,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • I/1 Hlavní výkres 1: 10 000 HV (256,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • I/2 Inženýrské sítě 1: 10 000 IS (148,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 10 000 VPS (178,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II/1 Koordinační výkres 1 : 10 000 KV (275 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna  
 • Změna č.2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Plavská " v k.ú. České Budějovice 7:
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf (901,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • I/1 Hlavní výkres 1: 1000 HV (256,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II/1 Koordinační výkres 1 : 1000 KV (282,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II/2 Širší vztahy 1 : 10 000 SV (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna  
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška č. 11_2005.pdf (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres  Schéma Hlavního výkresu
 • Změna č.1 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf (542,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 •      I/1 Hlavní výkres  1: 1000  I.1.jpg
 •      I/2 Dopravní řešení 1: 2000 I.2.jpg
 •      I/3 Vodohospodářská část 1: 2000 I.3.jpg
 •      I/4 Zásobování el.energií,telekom.  1: 2000 I.4.jpg
 •      I/5 Zásobování teplem a plynem 1: 2000 I.5.jpg
 •      I/6 Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 I.6.jpg
 •      I/7 Veřejně prospěšné stavby,asanace  1: 1000 I.7.jpg
 •      II/1 Koordinační výkres  1: 1000 II.1.jpg
 •      II/2 Širší vztahy 1 : 5000 II.2.jpg    
 • Změna č.2 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf (542,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Krycí list lokality KL (45,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 •      I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV (269,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 •      I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 •      II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV (440,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna  
 • Změna č.4 REGULAČNÍHO PLÁN " Pražská čtvrť a lokalita Lannova "
 • Opatření obecné povahy OOP.pdf (103,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Krycí list lokality KL (45,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 •      I/2.1. Hlavní výkres  1: 1000  HV (135,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 •      I/2.2  Zeleń a životní prostředí 1 : 2000 Zelen (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 •      II/2.1 Širší vztahy 1 : 5000 SV (433,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Rožnov - vesnická památková zóna "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška č. 3_2000.pdf (817,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Funkce_ploch_regulace (703,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Suché Vrbné - V Hluboká cestě "
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška_č. 4_2001.pdf (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Hlavní výkres řešení dopravy (4,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Změna č.1 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboká cestě " 
 • Obecně závazná vyhláška  Vyhláška_č.  9_2006.pdf (1,5 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • Hlavní výkres Hlavní_výkres
 • Změna č.2 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě "
 • Opatření obecné povahyOOP.pdf (102,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • I./1 Hlavní výkres 1: 1000 Hlavní.pdf (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II./1 Koordinační výkres 1: 1000 Koordinační.pdf (1,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II./2 Výkres širších vztahů 1 : 10 000 Širší.pdf (6,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Změna č.3 REGULAČNÍHO PLÁNU " Suché Vrbné - V Hluboké cestě ":
 • Opatření obecné povahyOOP.pdf (169,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • I.2.1 Hlavní výkres 1: 000 HV (606,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • I.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 1 000 VPS (672,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II.2.1 Koordinační výkres 1 : 1 000 KV (691,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II.2.2 Širší vztahy 1 : 1 000 SV (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • ----------------------------------------------
 • REGULAČNÍ PLÁN " Za Voříškovým Dvorem " v katastrálním území České Budějovice 3  :
 • Opatření obecné povahy  OOP.pdf (1,3 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • Grafické přílohy:
 • 1.2.1 Hlavní výkres 1: 1000 1.2.1.pdf (3,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.2 Výkres veřejně prospěšných staveb 1:1000 1.2.2.pdf (3 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.3 Rozsah území nahrazující DÚR 1:2000 1.2.3.pdf (2,2 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.4 Zákres do katastrální mapy 1:2000 1.2.4.pdf (1,8 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.5 Část RP nahrazující DUR 1:500 1.2.5.pdf (2,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.6 Půdorys objektu SCONTO 1.NP 1:250 1.2.6.pdf (924,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.7 Půdorys objektu SCONTO 2.NP 1:250 1.2.7.pdf (561 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.8 Část RP nahrazující DUR - Řezy objektu SCONTO 1:250 1.2.8.pdf (241,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.9 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.9.pdf (445,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • 1.2.10 Část RP nahrazující DUR - Pohledy objektu SCONTO 1:250 1.2.10.pdf (397,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II.1 Koordinační výkres 1: 1000 II.1.pdf (3,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II.2 Výkres širších vztahů 1 : 20 000 II.2.pdf (3,9 MB)Obsah se otevírá do nového okna
 • II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 1000 II.3.pdf (2,6 MB)Obsah se otevírá do nového okna