Územní plán města České Budějovice

Územní plán města České Budějovice byl Zastupitelstvem města České Budějovice schválen dne 23.3.2000 usnesením č. 39/2000. Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu města České Budějovice č. 4/2000 nabyla účinnosti 15.6.2000 a je k dispozici v platném znění zde (862,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna. Související přílohy k obecně závazné vyhlášce. (4,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Mapa územního plánu (neznámá velikost)Obsah se otevírá do nového okna platný stav k 11.12. 2014, t.j. včetně změn k tomuto datu schválených a vydaných,pro současný stav potřeba nahlédnout do vydaných změn níže.

Katalog veřejně prospěšných staveb (20,4 MB)Obsah se otevírá do nového okna platný stav k 15.12.2006, tj. včetně změn k tomuto datu schválených a vydaných, pro současný stav, potřeba nahlédnout do vydaných změn níže.

Další informace k pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů jsou k dispozici na stránkách: