Péče, pomoc a podpora v sociální oblasti

Město pomáhá svým občanům řešit problémy v sociální oblasti několika způsoby.

Výkon státní správy v přenesené působnosti poskytuje prostřednictvím oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení sociální pomoci.

Výkon samosprávy v sociální oblasti města České Budějovice prostřednictvím oddělení sociální pomoci. 

V rámci své samosprávné činnosti:

V menu vlevo jsou uvedeny základní okruhy pomoci, péče a podpory, pod kterými najdete další podrobné informace, včetně seznamu organizací, poskytující sociální služby pro danou oblast.