Nadace pro podporu vzdělávání a vědy

Aktuality

Správní rada Nadace města rozhodla o termínu ukončení přijmu žádostí o stipendia do 13.10.2017.

Našim sponzorům, kteří podpořili darem činnost nadace v loňském roce, patří velké poděkování.

Na další období pro školní/akademický  rok 2017/2018  je v rozpočtu nadace schváleno 200 000,00 Kč. Žádosti o stipendium je možné podávat od 1.1.2017 k rukám tajemníka nadace Ing. Lísala, kontakt viz. níže.

Žadatelé musejí splnit tyto podmínky:

1) Předložit vyplněnou žádost
2) Vyplnit „Motivační dopis žadatele“
3) Doložit trvalé bydliště v Českých Budějovicích (z matriky)
4) Doložit aktuální potvrzení o studiu z příslušné školy 
5) Doložit příjmy rodičů za uplynulý kalendářní rok, příp. potvrzení o   podaném daňovém přiznání  finančnímu úřadu, potvrzené sociální příplatky a dávky státní sociální podpory
6) Podepsat prohlášení o evidenci osobních údajů dle zákona  č.101/2000 Sb. 

Žádosti s přílohami zašlete tajemníkovi nadace na adresu:

Magistrát města České Budějovice
Odbor školství a tělovýchovy
k rukám ing. Adolfa Lísala                                         
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Formulář žádosti (344,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Předloha motivačního dopisu (39,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna


 

Činnost nadace

viz. STATUT NADACE (250,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy
Č. Budějovice, České Budějovice 1
nám. Přemysla Otakara II. 1
370 01 České Budějovice

Správní rada nadace

Ing. Karel Suchý, PhD. - předseda
Ing. Miroslav Severa - místopředseda
Mgr. Rudolf Vodička - místopředseda
Mgr. Pravoslav Němeček - místopředseda
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Petr Podhola
Mgr. Barbora Schelová, Ph.D.,MBA
Mgr. Petr Divíšek - revizor
Ing. Adolf Lísal (lisala(zavináč)c-budejovice(tečka)cz) - tajemník 

Výroční zprávy

2015 (200,5 kB)Obsah se otevírá do nového okna

2014 (533,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

2013 (688,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna 

2012 (195,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna


   
   

Naši sponzoři