Přihlašovací stránka

Beru na vědomí, že veškeré podklady a materiály vyhotovované a předkládané pro účely jednání Zastupitelstva města České Budějovice a Rady města České Budějovice, které mi budou jakožto zastupiteli města České Budějovice a dle usnesení rady města č. 382/2011 zpřístupňovány, mohou obsahovat osobní nebo citlivé údaje fyzických osob, popř. jiné údaje a skutečnosti podléhající na základě příslušných právních předpisů zvláštní ochraně či zvláštnímu nakládání. Jsem si vědom odpovědnosti, která mi v souvislosti s porušením těchto právních předpisů může vzniknout.

Přihlášení do systému