Památky

Nám. Přemysla Otakara II.

Samsonova kašna na náměstí Přemysla Otakara II., v pozadí Černá věžKlenotem Českých Budějovic je jejich historické jádro s množstvím cenných církevních i světových staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím podél uliče České, Plachého, Kněžské, Dr. Stejskala i kolem celého máněstí.

Náměstí Přemysla Otakara II. patří k nejkrásnějším náměstím v České republice a je nádhernou ukázkou středověkého urbanismu. Má čtvercový tvar o rozměrech 133 x 133 metrů, ze všech stran je lemováno renesančními, barokními i klasicistními měšťanskými domy s loubími.

Ve středu náměstí se nachází barokní Samsonova kašna z 18. století se sochou Samsona zápasícího se lvem. Nedaleko kašny je v dlažbě zasazen tzv. bludný kámen, na jehož místě stávala ve středověku šibenice.
 
 

 
  

Historická radnice

Barokní radnice na náměstí Přemysla Otakara II.Nejnápadnějším objektem je budova barokní radnice na náměstí Přemysla Otakara II. postavená mezi lety 1727 - 1730 podle plánů schwarzenberského knížecího stavitele A. E. Martinelluho na místě starší renesnční radnice a dvou sousedních domů. Její průčelí je bohatě zdobené a na atice jsou umístěny sochy čtyř měšťanských ctností v nadživotní velikosti: Moudrost, Opatrnost, Statečnost a Spravedlnost.

Jan Adam Schöpf - Šalomounův soudRadnice byla na konci 90. let 20. století rekonstruována a její vnitřní prostory citlivě modernizovány. Sochy měšťanských ctností byly nahrazeny replikami. Originály si můžete prohlédnout uvnitř radnice v 1. patře. V roce 2008 byla též rekonstruována obřadní síň radnice včetně restaurace stropní fresky Šalomounova soudu od Jana Adama Schöpfa.
 
 

Černá věž

Nepřehlédnutelná dominanta města byla se svými 72 metry do nedávné doby nejvyšší stavbou ve městě. V minulosti sloužila jako zvonice a hláska. Z jejího ochozu je nádherný výhled na celé Budějovice a nejbližší okolí. Věž má celkem 5 zvonů z nichž největší má jméno Bumerin (r. 1723 – hmotnost necelé 3,5 t) a nejmladší Budvar (r.1995) V těsném sousedství se nachází barokní chrám sv. Mikuláše ze 17. století.

Stavba Černé věže proběhla v létech 1549-1577. Renesanční věž plnila úlohu strážní věže a zvonice. Stavbu řídili italští stavitelé (H. Spart, Lorenz, F. Fogarell) Celková výška věže je 71,9 m. Uvnitř věže se nachází 5 zvonů, největší z nich je Bumerin (rok 1723, hmotnost 3429 kg). Další zvony jsou Marta, Oktáva, Maria a nejmladší je Budvar (rok 1995, hmotnost 1100 kg), který zvoní denně poledne. Ve výšce ochozu je hodinový stroj (rok 1892). Po vystoupání 225 schodů je z výšky 45,67 m nádherný pohled na České Budějovice a okolí.

Otevírací doba:

IV. – VI   10:00 – 18:00 (mimo pondělí) 
VII. – VIII.  10:00 – 18:00 (denně)
IX. – X.  10:00 – 18:00 (mimo pondělí)

Tel: +420 386 352 508
 
 

Piaristické náměstí

Kostel a dominikánský klášter na Piaristickém náměstíRenesanční zbrojni a solnice na Piaristickém náměstíPůsobivé historické zákoutí, kde stojí nejstarší budovy města, dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie z roku 1265 – nejstarší dochovaná památka města, k němuž z druhé strany přiléhá takzvaná Bílá věž a architektonicky pozoruhodnábývalá zbrojnice a solnice.

 
 

Panská ulice

Rabenštejnská věž, pohled z Panské uliceV malebné ulici se kromě spousty měšťanských domů vzácně zachoval i gotickým srub z 15. století. Na konci této ulice se tyčí Rabenštejnská věž ze 14. století, která byla součástí původního opevnění města. Další části městských hradeb naleznete podél slepého ramene Malše. Nábřeží lemuje bývala parkánová hradba s polygonální baštou v sousedství dominikánského kláštera a polokruhovou baštou Otakarka naproti Sokolskému ostrovu. Vedle Otakarky se za parkánovou zdí skrývá romantická biskupská zahrada vzniknuvší v místě bývalého parkánu. Poslední dochovalou částí opevnění je hradební věž Železná panna, která údajně sloužila jako mučírna.