Plán zimní údržby pamatuje i na nové komunikace

 

Při aktualizaci Operačního plánu zimní údržby komunikací pro období 2017- 2018 byla provedena optimalizace jednotlivých tras.

Nově je tam přidán celý sektor historického centra zahrnující především dlážděné chodníky, lávky a mosty, které jsou udržované převážně ručně. V plánu jsou dále zařazeny i nové úseky chodníků a komunikací. Jedná se zejména o investiční výstavbu nebo komunikace aktuálně převedené do majetku města, například na Zavadilce, Lužní ulice či cyklostezka na Včelnou, dále komunikace s točnou a zastávkami MHD – výstavba v rámci ZTV Rožnov „U Školy“. Přestože tato výstavba není zatím převedena do majetku města, je vzhledem k lince MHD zařazena do prvního pořadí údržby. Plán zohledňuje i existenci linky MHD ze záchytného parkoviště Jírovcova vedoucí na náměstí Přemysla Otakara II. a zpět, včetně zastávek MHD,“ říká náměstek primátora Petr Podhola s tím, že po zkušenostech z předešlých zimních období bude posílena ruční údržba, zejména pokud jde o přechody pro chodce, zastávky MHD a úzké chodníky nedostupné technice.

Nově se zavádí tzv. operativní pořadí pro vybrané široké chodníky a chodníky v historickém centru, které lze ošetřit strojně. „Stejně jako v předchozích letech, bude občanům k dispozici zdarma posypový materiál. Na jeden dům půjde o 40 kg písku, pokud se jedná o bytový dům s více vchody, poskytuje se 40 kg na každý vchod,“ dodává náměstek Petr Podhola.