Stavební úpravy ulice Jana Čapka si vyžádal špatný technický stav

 Potřebu rekonstrukce ulice Jana Čapka v Suchém Vrbném vyvolala totální havárie kanalizace a nevyhovující technický stav silnice i chodníků.

„Stavba proběhne v celé délce ulice. Práce částečně zasáhnou i do ulice Přemyslova. Budou obnoveny vodohospodářské inženýrské sítě včetně kanalizačních a vodovodních přípojek až k hranici soukromých pozemků. Dešťové svody budou napojeny do přípojek kanalizace. Součástí stavby bude nové veřejné osvětlení,“ přibližuje investici za 6,25 milionů korun náměstek primátora Petr Holický.

Z požárně bezpečnostního důvodu budou v lokalitě osazeny dva podzemní hydranty. „Jeden přímo v ulici Jana Čapka, a to v místě toho stávajícího, nově v křižovatce ulic Jana Čapka a Přemyslova. Je pravděpodobné, že při výstavbě dojde přechodně ke zhoršení prostředí vlivem činností pracovních mechanizmů, např. hluk, prach, vibrace a i samotnou uzavírkou komunikace. Věřím, že to obyvatelé přijmou s pochopením. Při výstavbě chodníků zhotovitel zachová pěší cestu do přilehlých nemovitostí,“ dodává náměstek Petr Holický. Práce začnou 18. srpna a potrvají pravděpodobně až do listopadu 2017.