Další krok k dálnici D3: zelenou dostala silnice pro stavební techniku

Zase o trochu blíž je zahájení stavby dálnice D3 u Českých Budějovic. Odbor dopravy českobudějovického magistrátu vydal společnosti Pragoprojekt povolení na vybudování dvou stavebních objektů.

"Prvním z nich je jednopruhová staveništní komunikace široká tři metry, která zajistí přístup stavební techniky v celé délce připravovaného dálničního úseku. Druhou stavbou je překládka části místní komunikace z Borku na tamní střelnici, jež vyřeší kolmé křížení s dálnicí. Na jeho místě vznikne mostní konstrukce umístěná v dálničním tělese. Po převedení pod mostem se místní komunikace na obou stranách napojí na svou stávající část," popisuje oba stavební objekty primátor Juraj Thoma.

"Jižní Čechy volají po dálnici  už několik desítek let. Přestože vláda zařadila silnici z Prahy do Českých Budějovic do dálniční sítě před neuvěřitelnými pětadvaceti lety, k budějovickým hranicím se stavba začne přibližovat až letos na podzim. Město stavbu nemůže urychlit jinak, než co nejrychlejším projednáním žádostí o územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Na stavebním úřadu jsme proto vyčlenili jednoho pracovníka, který se prioritně věnuje právě administrativě související s tak důležitou stavbou," dodává Thoma.