Odpady

Poplatky

2. října 2017 / Sazba poplatku za odpad pro kalendářní rok 2017 činí 680 Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2017. / Více

Stabilní sběrné dvory

16. května 2017 / Stabilní sběrné dvory provozuje FCC / Více

IČP

11. ledna 2017 / identifikační-číslo-provozovny / Více

Stručný návod pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017

28. prosince 2016 / splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství  / Více

Zpracování odpadového hospodářství za rok 2015 a ohlašování dat v roce 2016

26. ledna 2016 / Zpracování odpadového hospodářství za rok 2015 a ohlašování dat v roce 2016  / Více

Rozmístění nádob na sběr potravinářských olejů

9. prosince 2013 / Zelené nádoby jsou umístěny celoročně. Rostlinné a živočišné potravinářské tuky do nich vkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET láhve). Minerální oleje do nich nepatří! / Více

Poplatek za odpad se nemění

15. listopadu 2013 / Zastupitelstvo města rozhodlo, že se v příštím roce nezvedne výše poplatku za komunální odpad. Občané tedy v roce 2014 zaplatí 680 korun za osobu a kalendářní rok, stejně jako letos.  / Více

Chytře proti černým skládkám!

17. října 2013 / Pomozte nám bojovat proti černým skládkám pomocí svých chytrých telefonů - umožní vám to aplikace DejTip. / Více

Odpady a jak na ně

13. prosince 2012 / Povinnosti původců odpadů, odpadní vody z provozů. / Více

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

25. ledna 2011 / Hlášení lze podat elektronicky (viz informace dále). Musejí ho podat původci více než 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů za rok. / Více

Bioodpady a malá zařízení

20. července 2009 / Co vlastně bioodpad je? Kde takovéto zbytky zpracovat? / Více