Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

Vážení přátelé, 

rádi bychom Vás tímto krátce informovali o možnosti podání Hlášení o nakládání s odpady za rok 2010 v elektronické podobě.

Hlášení odpadů za rok 2010 hlásí původci odpadů, kteří produkují více jak 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů.

Na internetové adrese http://odpady.inisoft.czObsah se otevírá do nového okna naleznete (úvodní stránka pravá strana nahoře nad novinkami) Interaktivní formulář pro vyplňování ročních hlášení o odpadech, zpracování autovraků, elektroodpadů atd.

Tato internetová aplikace by měla sloužit pouze těm firmám, podnikatelům a obcím, kteří nepoužívají žádný vlastní software pro evidenci odpadů (a většinou tedy mají pouze několik málo záznamů v evidenci). Vlastníte-li nějaký software určený k evidenci odpadů (např. EVI 8), odevzdávejte hlášení nebo údaje o zařízení v papírové i datové podobě přímo z tohoto software (nepoužívejte duplicitně tuto internetovou aplikaci). Komfort a rychlost vyplňování dat v software EVI 8 je několikanásobně vyšší než vyplňování dat prostřednictvím této internetové aplikace.

Na těchto stránkách http://odpady.inisoft.cz/Obsah se otevírá do nového oknamůžete vyplnit dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek tyto interaktivní formuláře:

  • Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Zařízení na využívání a odstraňování odpadů (příloha č. 22 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Skládky odpadů (příloha č. 23 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (příloha č. 24 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Dopravce odpadů (příloha č. 27 vyhlášky 383/2001 Sb.)
  • Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb.)
  • Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok (příloha č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb.)

Do 15.2. každoročně mají povinnost původci odpadů podat hlášení o produkci a nakládání s odpady za předešlý rok.

"Oprávněné osoby" podávají hlášení pouze v elektronické podobě a " původci odpadů" mohou podat hlášení také v elektronické podobě nebo mohou hlášení zaslat v listinné podobě.

 Pro elektronické podávání hlášení podle §22 odst. 5 vyhlášky 383/2001 Sb. doporučujeme, abyste  zvolili elektronickou adresu podatelny posta(zavináč)c-budejovice(tečka)cz    a datovou schránku úřadu = kjgb4yx, na které je možné hlášení zasílat.

Pokud nevyžadujete elektronický podpis o potvrzení příjmu hlášení, zasílejte hlášení přímo na adresy: simunekos(zavináč)c-budejovice(tečka)cz nebo ruzickovam(zavináč)c-budejovice(tečka)cz

Přijetí hlášení  Vám následně potvrdíme při osobní návštěvě - stejně tak můžete postupovat v případě hlášení dodaném na CD či jiném médiu.

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle 386 801 120 (Ing. Šimůnek).

Hlášení přes ISPOP