Rochova zkouška stability stožárů veřejného osvětlení

 

V těchto dnech byla provedena specializovanou firmou tzv. Rochova zkouška pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení. Práce provádí na základě objednávky města firma DATmoLux a.s. Brno, která je výlučným partnerem společnosti Roch Services GmbH z Lübecku v Německu pro provádění těchto zkoušek v České republice. Vlastní stroj na provedení zkoušky je z Německa. Do České republiky přijíždí pouze na několik týdnů v roce.

Jedná se o nedestruktivní zkoušku, při níž na stožár působí předem vypočítaná a pomalu narůstající síla ve výšce asi 1,5m a simuluje působení větru na celý stožár, což umožní zjistit průběh ohybového momentu. Měření je prováděno 4x pro každý stožár. Vychýlení stožáru je zaznamenáváno na grafickém diagramu. Zatížení a odlehčení stožáru umožňuje bez porušení materiálu stanovit jeho vady a založení v zemi,“ popisuje náměstek primátora Petr Podhola.

Ke zkoušce bylo vybráno zhruba 50 stožárů ve třech lokalitách – Čtyři Dvory ulice Sokolská, Mladé ulice Vl. Rady a Kališnická a České Vrbné náves. „Každý stožár při vyhodnocení obdrží známku od 1 do 5 a na základě těchto výsledků je v následujícím roce ze strany správce veřejného osvětlení přistoupeno k obnově nebo změně založení stožárů. Při loňské zkoušce bylo z 55 stožárů 13 hodnoceno známkou 3 a jeden známkou 4, tzn. že 75 % stožárů vyhovělo a splnilo zkoušku na bezpečnost. Celková cena zkoušky je 56 tisíc korun,“ dodává  náměstek.