Uzavírky

Přehled uzavírek ve městě

Uzavírka ulice Střížovská

18. října 2017 / Úplně uzavřena zůstane komunikace v ulici Střížovská mezi Novohradskou a Borovanskou od 23.10. do 1.11.2017. / Více

Uzavírka náměstí a komunikací dne 7.10.

27. září 2017 / Night run a Avon běh uzavře 7.10. náměstí a komunikace / Více

Uzavírka ulice Ke Studánce - výstavba kanalizace

26. září 2017 / Z důvodu výstavby nové kanalizace dojde k úplné uzavírce ulice Ke Studánce v Nových Hodějovicích, a to v termínu od 2. 10. do 20. 12. 2017. / Více

Stavební úpravy křižovatky uzavřou Krajinskou ulici

18. září 2017 / upozornění a objízdná trasa / Více

Uzavírka ulice U Jeslí 23.10. - 30. 11. 2017

13. září 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici U Jeslí v Českých Budějovicích v úseku mezi ul. Vodní a Příčná. / Více

Uzavírka Lidické třídy 18.9. - 22.10.2017

13. září 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace na Lidické třídě v Českých Budějovicích. / Více

Letní Fest Masné krámy uzavře komunikace

8. září 2017 / Úplně uzavřeny zůstanou pozemní komunikace v ulicích Krajinská a Hroznová od 15. do 17. 9.2017. / Více

Uzavírka - Dvořákova, Žižkova třída (pouze částečná), Kasárenská - výstavba horkovodů

6. září 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečné a úplné uzavírky na pozemních komunikacích v ulicích Dvořákova, Kasárenská a Žižkova třída z důvodu výstavby horkovodních rozvodů, která bude realizována po etapách.  / Více

Dopolední uzavírka Hroznové ulice

5. září 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Hroznová. / Více

Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - South Bohemia Classic 2017

5. září 2017 / Úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. si vyžádá veteránská rallye „South Bohemia Classic 2017“ v pátek 8. září 2017 od 12.00 do 22.00 hodin. / Více

Den bez aut uzavře náměstí

1. září 2017 / Desítky dopisů s upozorněním na blížící se Den bez aut, jež je součástí Evropského týdne mobility, roznášejí už v těchto dnech úředníci magistrátu do domů na náměstí a v přilehlých ulicích. / Více

Stavba cyklostezky si vyžádá úpravu provozu

29. srpna 2017 / K přechodné úpravě provozu dojde v ulici U Lávky od 15. září do 30. listopadu 2017.  / Více

Festival "Vltava žije 2017" uzavře komunikace

28. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemních komunikací v ulicích Jirsíkova, Hroznová a U Černé věže za účelem realizace audiovizuálního festivalu „Vltava žije 2017“. / Více

Rekonstrukce plynovodu uzavře Kanovnickou ulici a Den bez aut náměstí

24. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Kanovnická a na náměstí Přemysla Otakara II. . / Více

Oprava uzavře lávku v Suchém Vrbném

17. srpna 2017 / Opravu lávky pro pěší v Suchém Vrbném u točny MHD vyvolal špatný technický stav. / Více

Město lidem, lidé městu - uzavírka

17. srpna 2017 / Úplnou uzavírku si vyžádá společenská akce s názvem Město lidem, lidé městu, která se koná od 25.8. do 27.8.2017. / Více

Folklórní festival uzavře prostor před DK Slavie

17. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje v sobotu 2. září 2017 úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Jirsíkova před DK Slavie. / Více

Uzavírka ulice Široká - 18.8. - 23.8.2017

11. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Široká pro realizaci přípojky inženýrských sítí. / Více

Oprava mostovky na lávce začne v sobotu 12. srpna

9. srpna 2017 / Spodní část lávky pro pěší na Strakonické ulici přes komunikaci I/3 u křižovatky Pražská x Strakonická čeká sanace železobetonové konstrukce. / Více

Dobrá zpráva pro cyklisty, stezka bude delší

7. srpna 2017 / Stavba trasy E cyklostezky a lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici je zahájena. / Více

Dokončovací práce zavřou křižovatku

3. srpna 2017 / K úplné uzavírce křižovatky ulic Strakonická x Husova dojde od 12.8. do 23.8.2017. / Více

Aktuální úpravy světelné signalizace reagují na uzavírky

3. srpna 2017 / V současné době je ve městě několik uzavírek významných komunikací, nutných pro provádění plánovaných stavebních prací. / Více

Práce na úpravě vodovodu v Mánesově ulici uzavřou komunikace

2. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou a úplnou uzavírku níže specifikovaných pozemních komunikací pro zajištění bezpečnosti při provádění stavebních úprav vodovodu a kanalizace v ulici Mánesova – viz DIO. / Více

Na demontáž jeřábu upozorní dopravní značky

1. srpna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulicích Pražská a Pekárenská pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu demontáže jeřábu u OC IGY – viz DIO. / Více

Rekonstrukce mostu uzavře část Pekárenské ulice

28. července 2017 / Z důvodu rekonstrukce mostu č. CB-043 přes Dobrovodskou stoku bude uzavřena Pekárenská ulice v úseku od úrovňového železničního přejezdu (včetně) ke křižovatce Pekárenská x Vodní (Zanádražní). / Více

Uzavírky komunikací

27. července 2017 / Uzavírky komunikací / Více

Stavební práce v Kněžských Dvorech uzavřou komunikaci i pro MHD

20. července 2017 / V sobotu 29. července 2017 budou zahájeny stavební práce na obnově vodovodu a kanalizace v ulici Adolfa Trägera, konkrétně v místě ulic Školní a Václava Rabase. / Více

Stavebníci obnoví inženýrské sítě v Mánesově ulici

17. července 2017 / Stavební úpravy vodovodních řadů a krátkého úseku kanalizace v ulici Mánesova v úseku od křižovatky s Novohradskou ulicí po Mlýnskou stoku zahrnují obnovu inženýrských sítí. / Více

Rekonstrukce plynovodu uzavře část Boršovské ulice

17. července 2017 / Uzavírka ulice Boršovská v Rožnově z důvodu realizace rekonstrukce NTL a STL plynovodu podrobněji. / Více

Uzavírka ulice Hroznová

7. července 2017 / Úplně uzavřena bude ulici Hroznová v úseku ulic Česká a Panská dne 12. 7. od 7.00 do 16.00 hodin / Více

Uzavírka části ulice Lipenská - výstavba horkovodu

30. června 2017 / Úplně uzavřena zůstane od 5.7. do 3.9.2017 ulice Lipenská v úseku od křižovatky s ulicí B. Smetany po křižovatku s Rudolfovskou třídou, J. Š. Baara a Riegrova v křižovatce s ulicí Lipenskou. / Více

Uzavírka cyklostezky u Biskupské zahrady

23. června 2017 / V termínu od 1. 7. do 6. 7. 2017 vždy v době od 21.00 do 23.00 hodin bude úplně uzavřena místní komunikace pro pěší a cyklisty na pravém břehu řeky Malše. / Více

Změny v křižovatce Husova x Strakonická

22. června 2017 / Od počátku tohoto týdne došlo v rámci stavby „Propojení ulic Strakonická – Milady Horákové“ ke změně v řazení jízdních pruhů a úpravě světelné signalizace na křižovatce Husova x Strakonická.  / Více

Uzavírka - 23. a 24.6.2017 - festival "BUSKERSFEST 2017" - Sokolský ostrov

20. června 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Sokolský ostrov z důvodu konání festivalu „BUSKERSFEST 2017“. / Více

Uzavírky ulic Dienzenhoferova a Hlinecká

19. června 2017 / Jedná se o částečné uzavírky z důvodu realizace přípojky inženýrských sítí v ulici Dienzenhoferova v době od 22. 6. do 23. 6. 2017 a ulici Hlinecká v době od 18. 7. do 25. 7. 2017. Provoz je veden po sousedním jízdním pruhu. Podrobněji viz níže. / Více

Festival Plachanda open uzavře komunikace

15. června 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulicích Plachého, Na Mlýnské stoce a Hradební z důvodu konání festivalu „Plachanda open“.  / Více

Částečná uzavírka - Husova x Strakonická

13. června 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Strakonická a Husova třída. / Více

Vypnutí semaforů na křižovatce Husova - Strakonická

13. června 2017 / V termínu od 17.6. do 18.6.2017 dojde k úpravě DIO II.etapa (Demontáž technologie a montáž provizorního SSZ ) na křižovatce Husova – Strakonická v rámci stavby propojení ul. Strakonická – ul. Milady Horákové.  / Více

Výkopové práce uzavřou část Lannovy třídy

12. června 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku Lannovy třídy v úseku ulic Dvořákova - Štítného a ulici Dvořákova v části Dvořákova č. 190/2 - Lannova třída. / Více

Oprava fasády uzavře Radniční ulici v sobotu 17.6.2017 od 8.00 do 14.00 hodin

12. června 2017 / Úplnou uzavírku Radniční ulice si vyžádají práce z vysokozdvižné plošiny u objektu radnice za účelem opravy nátěru levé radniční věže. / Více

Umění ve městě - zvláštní užívání komunikace

9. června 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje zvláštní užívání komunikací pro umístění exteriérové výstavy "UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2017" v historickém centru: / Více

Uzavírka - Lidická třída - stavební úpravy vodovodu

9. června 2017 / Částečné dopravní omezení na Lidické třídě si vyžádají stavební práce na úpravě vodovodu. / Více

Běžci uzavřou komunikace - 1/2 maraton 3.6.2017

29. května 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje dne 3. 6. 2017 úplnou uzavírku níže specifikovaných pozemních komunikací pro zajištění bezpečnosti účastníků tradičního, mezinárodního běžeckého závodu "Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice 2017" / Více

Zvláštní užívání komunikací dne 31.5.2017 - PO SOUSEDSKU

24. května 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství vyhověl žádosti Jihočeského divadla a stanovil dne 31.5.2017 zvláštní užívání pozemní komunikace v ulici Dr. Stejskala (v úseku ul. Široká – Zlatý most) a Široká (od vjezdu do Galerie Dvořák po ulici Dr. Stejskala). / Více

Úplné uzavírky ul. Krajinská, Sokolský ostrov a U Tří lvů - Budějovický majáles 2017 - 1.část uzavírek

17. května 2017 / úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Krajinská v Českých Budějovicích z důvodu konání akce / Více

Trhy se přesunou z Piaristického na náměstí Přemysla Otakara II. - uzavírky komunikací

17. května 2017 / Z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci objektu solnice na Piaristickém náměstí a s tím souvisejícím zachováním bezpečnosti prodejců a návštěvníků, bude tradiční trh v termínu od 25.5. až 26.6.2017 přemístěn na náměstí Přemysla Otakara II. / Více

Úplná uzavírka Fráni Šrámka - Lipenská

10. května 2017 / Dne 15. 5. 2017 dojde k úplné uzavírce ulice Fráni Šrámka od úseku - č. p. 1136/55 a křižovatkou s ulicí Lipenská po ulici B. Smetany. Důvodem je výstavba horkovodních rozvodů I. část – Klaricova – úsek Fráni Šrámka – Lipenská. / Více

Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice - dopravní opatření

10. května 2017 / Dopravní opatření po dobu konání závodu. / Více

Stavební úpravy uzavřou ulici Otakara Březiny v Novém Roudném

5. května 2017 / Vybudování nové oddílné kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení / Více

Částečná uzavírka Husova - Strakonická

4. května 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje částečnou uzavírku v křižovatce ulic Strakonická a Husova, která se týká jízdních pruhů viz DIO: / Více

Běžecký závod uzavře komunikace

3. května 2017 / Úplnou uzavírku místních komunikací si v sobotu 13.5.2017 vyžádá trasa běžeckého závodu s názvem Barvám neutečeš 2017. / Více

Úplná uzavírka ulice Dalimilova

25. dubna 2017 / V době od 28. 4. do 9. 5. 2017 bude úplná uzavírka v ulici Dalimilova. / Více

Údržba tratě uzavře silnici č. III /10578 v místě železničního přejezdu P1130 v Hrdějovicích

21. dubna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povoluje úplnou uzavírku silnice č. III/10578 . / Více

Carlson Hockey Games 2017 uzavřou místní komunikace

21. dubna 2017 / Po čtyřech letech se do České republiky vrací nejprestižnější z turnajů evropské hokejové tour. / Více

Staročeské Velikonoce uzavřou komunikace

6. dubna 2017 / V neděli 9. dubna 2017 v čase od 6.00 do 18.00 hodin bude úplná uzavírka místních komunikací. / Více

Uzavřena zůstane ulice Široká v úseku Biskupská - Dr. Stejskala

13. března 2017 / Úplně uzavřena zůstane ulice Široká v úseku ulic Biskupská - Dr. Stejskala v pátek 17. března 2017 od 16.00 do 18.00 hodin. / Více

Uzavírka - cyklostezku bude lemovat nové veřejné osvětlení

10. března 2017 / Na levém břehu řeky Malše mezi Modrým mostem v ulici Matice školské a mostem Kosmonautů v Mánesově ulici bude osazeno nové veřejné osvětlení. / Více

Zvláštní užívání místní komunikace Pražská třída v místě stávajícího přechodu pro chodce u stavby IGY2

10. března 2017 / Zvláštní užívání místní komunikace Pražská třída v místě stávajícího přechodu pro chodce u stavby IGY2 si vyžádají výkopové práce související s pokládkou kabelu pro světelné signalizační zařízení. / Více

Uzavírka ulice Krumlovská - upozornění

24. února 2017 / Úplně uzavřena zůstane ulice Krumlovská od 21. 3. do 31. 3. 2017.  / Více

Uzavírka náměstí Bratří Čapků, dopravní omezení na Lidické třídě

10. února 2017 / Původní termín úplné uzavírky náměstí Bratří Čapků je prodloužen a potrvá od 16. 2. do 16. 4. 2017. / Více

Uzavírka ulice Pekárenská od zítřka 4. 2. 2017

3. února 2017 / Úplná uzavírka místní komunikace v ulici Pekárenská v úseku ulic Pražská tř. – Kostelní je od 4.2. – 9. 4. 2017. / Více

Úplná uzavírka Pekárenská

26. ledna 2017 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu vyhověl žádosti akciové společnosti Metrostav o povolení uzavírky. / Více

Vánoční motosraz omezí parkování - 24.12. 2016

21. prosince 2016 / Zvláštní užívání náměstí Přemysla Otakara II. si vyžádá tradiční vánoční motosraz. / Více

Uzavírka náměstí Bratří Čapků, dopravní omezení na Lidické třídě

20. prosince 2016 / Úplně uzavřeno bude náměstí Bratří Čapků (severní část v úseku Lidická třída - Plánská) z důvodu realizace stavebních prací. / Více

Uzavírka ulic Hroznová, Panská a Mlýnská

7. prosince 2016 / Částečná uzavírka ulic Hroznová, Panská a Mlýnská dne 18. 12. 2016 / Více

Rekonstrukce Štítného finišuje - ukončení uzavírky do 16.12.2016

2. prosince 2016 / Kolaudace díla bude 9. prosince, pokud vše dobře dopadne, komunikace bude předána do užívání veřejnosti nejpozději 16. prosince. / Více

Částečná uzavírka ulice F. A. Gerstnera

25. listopadu 2016 / Ve dnech 2.12.206 – 9.12.2016 bude částečně omezen provoz v ulici F. A. Gerstnera. / Více

Přílet anděla uzavře náměstí i přilehlé komunikace

22. listopadu 2016 / Přílet anděla si v pondělí 5. prosince 2016 vyžádá úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. a přilehlých komunikací. / Více

Světelná signalizace bude mimo provoz - upozornění

21. listopadu 2016 / Světelná signalizace v křižovatce Průmyslová – Nádražní bude od 22.11. do 29.11.2016 mimo provoz. / Více

Uzavírka náměstí Přemysla Otakara ll.

15. listopadu 2016 / Slavnostní rozsvícení vánočního stromku si dne 26. 11. 2016 od16 do 17 hodin vyžádá úplné uzavření náměstí. / Více

Částečná uzavírka před Výstavištěm skončí dříve

10. listopadu 2016 / Stavební práce na Husově ulici v místech zastávky Výstaviště budou v případě optimálních klimatických podmínek ukončeny už 24. listopadu. / Více

Uzavírka ulice Otakara Březiny

9. listopadu 2016 / Úplně uzavřena zůstane v pátek 11. listopadu 2016 ulice Otakara Březiny v Novém Roudném. / Více

Prodloužení uzavírky v centru města - upozornění

2. listopadu 2016 / Technologické problémy prodlouží úplnou uzavírku v ulici Hroznová. / Více

Uzavírka ÚK NN323 "Papírenská"

1. listopadu 2016 / Termín uzavírky je od 9. 11. do 10. 11. 2016. / Více

Úplná uzavírka ulice Jirsíkova

26. října 2016 / Úplně uzavřena zůstane od 5. – 6. 11. 2016 místní komunikace v ulici Jirsíkova. / Více

Uzavírka ulice Hroznová

25. října 2016 / Úplně uzavřena zůstane od 28. 10. do 1. 11. místní komunikace v ulici Hroznová (v úseku ulic Krajinská – Česká). / Více

Úplná uzavírka ulice Sukova

21. října 2016 / V pondělí 24. října 2016 začnou stavební práce v ulici Sukova - v úseku Lipová - Husova. / Více

Stavební úpravy křižovatky uzavřou komunikaci

17. října 2016 / Úplnou uzavírku ulic Dvořákova - Průmyslová si vyžádají přípravné práce a následná realizace stavebních úprav křižovatky od 18. 10. do 30. 11. 2016. / Více

Uzavírka ulice Kozinova - upozornění

10. října 2016 / Kozinova ulice zůstane úplně uzavřena z důvodu realizace napojení kanalizace „ZTV Rožnov U ŠKOLY“ od 17. do 23. 10. 2016. / Více

Částečná uzavírka ulice Husova před Výstavištěm

6. října 2016 / V neděli 9. října 2016 začnou stavební práce na Husově ulici, které skončí 5. prosince 2016. / Více

Běh uzavře komunikace v sobotu 8. 10. - NIGHT RUN a AVON

3. října 2016 / V sobotu 8. 10. 2016 dojde k úplné uzavírce uvedených místních komunikací. / Více

Uzavírka náměstí Bratří Čapků, dopravní omezení na Lidické třídě a uzavírka účelové komunikace

30. září 2016 / Úplně uzavřeno zůstane náměstí Bratří Čapků v severní části v úseku Lidická třída - Plánská od 1. 10. do 31. 12. 2016. / Více

Část Biskupské ulice bude uzavřena

26. září 2016 / Úplně uzavřena zůstane Biskupská ulice v úseku ulic Radniční – Široká od 22.10. do 23.10.2016 a od 29.10. do 30.10.2016. / Více

Uzavírka ulic Ke Studánce a Říční

26. září 2016 / Termín uzavírky je od 1. 10. do 10. 10. 2016. / Více

Uzavírka ulice Františka Ondříčka - frézování vozovky

26. září 2016 / Frézování vozovky čeká ulici Františka Ondříčka v úseku od Strakonické ulice až po křižovatku s ulicí Josefy Kolářové v termínu od 26.9. do 20.10.2016. / Více

Stavební úpravy chodníků uzavřou komunikaci v centru

15. září 2016 / Termín uzavírky je od 10.10. do 16.11. 2016. / Více

Uzavírka v ulici Dvořákova a Průmyslová

8. září 2016 / Ve dnech 14. září – 13. října dojde k úplné uzavírce úplné uzavírce místní komunikace v ulici Dvořákova a Průmyslová z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací v křižovatce. / Více

Uzavírka ulic Ke Studánce a Říční

1. září 2016 / Termín uzavírky je od 15. 9. do 30. 9. 2016. / Více

Veteránská a sportovní vozidla uzavřou část náměstí Přemysla Otakara II.

31. srpna 2016 / V pátek 9. září od 12.00 do 24.00 hodin budou úplně uzavřeny severní a východní strany náměstí Přemysla Otakara II. / Více

Kácení stromů uzavře část cyklostezky - upozornění

29. srpna 2016 / Kácení stromů uzavře část cyklostezky na levém břehu Malše v termínu od 30.8. do 2.9.2016. / Více

Uzavírka III/00354 v místě železničního přejezdu Včelná

19. srpna 2016 / Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu dojde k jeho uzavření od 24. 8. nepřetržitě do 31. 8. 2016. / Více

Uzavírka Novohradské ulice v místě vícekolejného železničního přejezdu

19. srpna 2016 / Termín uzavírky je od 26. 8. od 6.00 hodin do 7. 9. 2016 do 5.00 hodin. / Více

Uzavírka ulice Budivojova - od křižovatek ulic Kubatova - Staroměstská

15. srpna 2016 / Úsek uzavře od 23. srpna do 31. srpna 2016 rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek. / Více

Město lidem, lidé městu - uzavírka komunikací - upozornění

11. srpna 2016 / Zvláštní užívání místních komunikací si v termínu od 26. 8. (5.00 hodin) do 28. 8. 2016 (12.00 hodin) vyžádá kulturní festival „MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU 2016“. / Více

Uzavírka J. K. Chmelenského - upozornění

10. srpna 2016 / Úplně uzavřena zůstane ulice J. K. Chmelenského v úseku mezi ulicí Karla Lávičky a Lidickou třídou v termínu od 15. 8. do 16. 9. 2016. / Více

Žižkova třída - Nádražní ulice - omezení v dopravě

10. srpna 2016 / Finální úprava povrchu vozovky v křižovatce Nádražní – Žižkova třída si vyžádá částečnou i úplnou uzavírku. / Více

Částečná uzavírka Novohradské ulice

9. srpna 2016 / Částečně uzavřena zůstane Novohradská ulice v době od 15. 8. do 19. 8. 2016. / Více

Uzavírka - Beránkovo nábřeží

9. srpna 2016 / Další úplná uzavírka se týká Rožnova, konkrétně Beránkova nábřeží v úseku mezi ulicemi P. J. Šafaříka a Revoluční. / Více

Triatlonisté uzavřou komunikace - Železný adiktolog 13.8.2016

9. srpna 2016 / Upozornění na uzavírky stezek i komunikací. / Více

Během uzavírky Na Sadech bude upravena světelná signalizace

4. srpna 2016 / V rámci chystané uzavírky ulice Na Sadech od soboty 6.8.2016 dojde k nasazení upravených signálních plánů na osmi světelných křižovatkách. / Více

Uzavírka ulice Generála Svobody - rekonstrukce komunikace

3. srpna 2016 / Termín uzavírky je od 10. srpna do 23. září 2016. / Více

Oprava povrchu komunikace zavře ulici Na Sadech, vjezd MHD bude umožněn

2. srpna 2016 / Oprava povrchu komunikace Na Sadech bude v termínu od 6. srpna do 21. srpna 2016, a to konkrétně v úseku přechodu od ulice Krajinská až po křižovatku s ulicí Rudolfovská. / Více

Podzemní kontejneřiště přechodně uzavře komunikace

20. července 2016 / Výstavba podzemního kontejneřiště na separovaný odpad na Piaristickém náměstí si vyžádá úplnou uzavírku v ulici Hroznová od 25. července do 31. srpna 2016. / Více

EUROGYM 2016 - Lannova třída, náměstí Přemysla Otakara II. + trasa průvodu - přechodná úprava provozu na komunikacích

19. července 2016 / Přechodná úpravu provozu na náměstí Přemysla Otakara II. a v ulicích Biskupská, F. A. Gerstnera, Česká, Hroznová, Zátkovo nábřeží, U Koněspřežky, Lidická a Lannova třída souvisí s konáním sportovní akce EUROGYM 2016. / Více

Piano uzavře část komunikace

15. července 2016 / Úplně uzavřena zůstane místní komunikace před objekty Mánesova 86/16 a 87/18 v Českých Budějovicích z důvodu realizace výstavby „AC Piano“ v době od 18. července do 27. října 2016. / Více

Rekonstrukce prostranství uzavře Nádražní ulici, autobusy projedou

11. července 2016 / Úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Nádražní a Žižkova třída si vyžádají plánované stavební úpravy v termínech 9. 7. – 10. 7. 2016, 16. 7. – 17. 7. 2016, 23. 7. – 24. 7. 2016, 30. 7. – 31. 7. 2016. / Více

Dobrovodskou stoku překlene nový most

8. července 2016 / Stavba bude realizována v období červenec až říjen 2016. V týdnu od 13.7. budou práce zahájeny. / Více

Na Rudolfovské bude zákaz odbočení vlevo

8. července 2016 / Zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun mimo BUS na Rudolfovské ulici v úseku od Madety ke křižovatce a zákaz levých odbočení z Rudolfovské v křižovatce s Vodní a Zanádražní ve směru od Madety i z centra bude platit od 10. července do 1. srpna 2016. / Více

Částečná uzavírka Rudolfovské třídy - upozornění

7. července 2016 / Termín uzavírky je od 10. července do 1. srpna 2016. / Více

Múzy na vodě 2016 - uzavírka cyklostezky u Biskupské zahrady

29. června 2016 / V termínu od 1. 7. do 6. 7. 2016 vždy v době od 21:00 do 23:00 hod dojde k úplné uzavírce místní komunikace pro pěší a cyklisty na pravém břehu řeky Malše v úseku od Biskupské ulice po průchod do Radniční ulice. / Více

Částečná uzavírka ulice Kubatova

22. června 2016 / Z důvodu rekonstrukce plynovodu a přípojek bude částečně uzavřena Kubatova ulice směrem od Jiráskova nábřeží k mateřské škole, a to ve dvou termínech - od 28.6. do 6.7. a od 12.7. do 20.7.2016. / Více

Olympijský běh dočasně uzavře některé cyklostezky a chodníky

16. června 2016 / Olympijský běh 2016 si ve středu 22. června 2016 vyžádá zvláštní užívání místních komunikací po trase běžeckého závodu. / Více

Maturantky a královna marmelád obsadí náměstí

16. června 2016 / Odbor dopravy a silničního hospodářství povolil zvláštní užívání vnitřní plochy náměstí Přemysla Otakara II. / Více

Letní fest Masné krámy 2016 omezí řidiče

15. června 2016 / Příští víkend budou částečně uzavřeny ulice Krajinská a Hroznová z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce „Letní fest MASNÉ KRÁMY 2016“. / Více

BUSKERS FEST uzavře část komunikací na Sokolském ostrově

15. června 2016 / Úplnou uzavírku místních komunikací na Sokolském ostrově - parkoviště u letní plovárny a chodníků si vyžádá festival pouličního umění BUSKERS FEST dne 24. 6. 2016. / Více

PLACHANDA OPEN - úplná uzavírka komunikací - upozornění

15. června 2016 / Ve čtvrtek 23. 6. 2016 budou úplně uzavřeny místní komunikace z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků společenské akce „PLACHANDA OPEN 2016“. / Více

Uzavírka náměstí Bratří Čapků

15. června 2016 / Termín uzavírky je od 18. 6. do 30. 9. 2016. / Více

Uzavírka ulice Bedřicha Smetany

13. června 2016 / Úplná uzavírka bude od 14. 6. do 15. 6. 2016. / Více

Uzavírka Lipové ulice - 16.6.2016 - upozornění

13. června 2016 / Dne 16. června 2016 se bude pracovat na výkopech propojovacích šachet plynovodu. / Více

Oprava povrchu komunikace v ulici Františka Ondříčka - dopravní omezení

9. června 2016 / Částečné i úplné omezení provozu bude v ulici Františka Ondříčka, konkrétně v úseku od ulic Dlouhá včetně křižovatky po Josefy Kolářové. / Více

Uzavírka části ulice Generála Svobody

30. května 2016 / Termín uzavírky je od 13. června do 21. srpna 2016. / Více

Aktuální uzavírky komunikací

27. května 2016 / Přehled aktuálních uzavírek. / Více

Husova ulice s úplnou uzavírkou jednoho směru, vodovodní a kanalizační přípojka - upozornění

26. května 2016 / Ve dnech 28.5. - 29.5.2016 dojde k zasíťování stavebního pozemku na Husově ulici vedle objektu Husova 79, konkrétně se jedná o vodovodní a kanalizační přípojku. / Více

1/2 Maraton - omezení v dopravě 4. 6. 2016 - upozornění

25. května 2016 / Dne 4. 6. 2016 budou úplně uzavřeny pozemní komunikace a silnice II/157, II/634 po trase mezinárodního běžeckého závodu „Mattoni ½ Maraton České Budějovice 2016“. / Více

Rekonstrukce uzavřela Štítného ulici

17. května 2016 / Úplná uzavírka ulice Štítného v úseku Rudolfovská – Lannova třída je od 13. května a potrvá do 30. listopadu 2016. / Více

Dopravní informace k 1/2Maratonu České Budějovice dne 4.6.2016

13. května 2016 / V odkazu najdete změny v dopravě, dopravní omezení i mapu závodu. / Více

Majáles uzavře českobudějovické komunikace - upozornění

11. května 2016 / Ve dnech 23.-28. května 2016 musejí řidiči počítat s dopravními omezeními, které si vyžádá pořádání studentského festivalu Budějovický Majáles. / Více

Odbočovací pruh uleví kolonám

6. května 2016 / Od 13. května do 15. července 2016 budou pracovníci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. pracovat i na novém odbočení. / Více

Uzavírka ulice Elišky Krásnohorské

6. května 2016 / Uzavírka proběhne v termínu od 23.5. do 29. 5. 2016. / Více

Dopravní omezení Lidická a J. Buděšínského - upozornění

6. května 2016 / S dopravním omezením musejí řidiči počítat na Lidické třídě a v ulici Jana Buděšínského, a to v období od 21. května do 23. května 2016. / Více

Barvám neutečeš - běžecké závody 14.5.2016 - uzavírka komunikací - upozornění

5. května 2016 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povolil dne 14. 5. 2016 úplnou uzavírku uvedených místních komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků běžeckých závodů „BARVÁM NEUTEČEŠ 2016“. / Více

Uzavírka ulice Sukova mezi ulicemi Husova a Lipová

29. dubna 2016 / Termín uzavírky je od 16. května do 22. května 2016. / Více

Uzavírka Radniční ulice

28. dubna 2016 / Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povolil úplnou uzavírku Radniční ulice v úseku ulic Biskupská a Česká dne 16. května 2016. / Více

Úplná uzavírka Nádražní ulice v úseku J. Plachty - Jírovcova - upozornění

28. dubna 2016 / Úplně uzavřena zůstane Nádražní ulice v úseku mezi ulicemi J. Plachty a Jírovcova ve čtvrtek 12. května 2016. / Více

Stavební úpravy uzavřou ulici Generála Svobody

27. dubna 2016 / Průchodnost obyvatel bude umožněna po celou dobu stavby, která by měla být dokončena v září 2016. / Více

Rekonstrukce uzavře Štítného ulici

25. dubna 2016 / Úplná uzavírka ulice Štítného v úseku Rudolfovská – Lannova třída potrvá od 6. května do 30. listopadu 2016. / Více

Částečná uzavírka Litvínovického mostu v Mánesově ulici ztíží dopravu

14. dubna 2016 / Z důvodu nutných stavebních úprav bude v termínu od 17. 4. do 18. 7. 2016 omezený provoz na mostě přes řeku Vltavu v Mánesově ulici. / Více

Česká pojišťovna RUN TOUR 2016 - úplná uzavírka místních komunikací - upozornění

11. dubna 2016 / Běžecké závody Česká pojišťovna RunTour odstartují v Českých Budějovicích v sobotu 16. dubna 2016 a vyžádají si úplnou uzavírku některých místních komunikací. / Více

Aktuální uzavírky komunikací

8. dubna 2016 / Přehled aktuálních uzavírek ve městě. / Více

Částečná uzavírka ulice U Pily

7. dubna 2016 / Částečně uzavřena zůstane českobudějovická ulice U Pily od 25. 4. do 29. 4. 2016. / Více

Oprava povrchu komunikace v ulici Na Zlaté stoce omezí dopravu

15. března 2016 / Úplná uzavírka potrvá tři týdny. / Více

Aktuální uzavírky komunikací

14. března 2016 / Aktuální uzavírky komunikací - upozornění. / Více

Uzavírka v ulici Na Zlaté stoce

10. března 2016 / Od středy 16. 3. 2016 bude v ulici Na Zlaté stoce (úsek od ul. Branišovská po ul. A. Sovy) úplné omezení provozu, které bude trvat po dobu 3 – 4 týdnů. / Více

Uzavírka části staré Husovy ulice v místě u kapličky

5. února 2016 / Uzavírka části staré Husovy ulice v místě u kapličky dne 10. února 2016 - upozornění. / Více

Vánoční ulička uzavře část komunikací

10. prosince 2015 / V neděli 20. prosince 2015 v době od 6.00 do 18.00 hodin bude kvůli kulturní akci v určitém úseku plně uzavřena ulice Hroznová. / Více

Přílet anděla uzavře náměstí a přilehlou ulici

1. prosince 2015 / Přílet anděla uzavře náměstí a přilehlou ulici v sobotu 5. prosince 2015. / Více

Uzavírka křižovatky ulic Lannova třída - Chelčického

19. listopadu 2015 / Uzavírka křižovatky ulic Lannova třída - Chelčického - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Dr. Stejskala - Noc divadel

19. listopadu 2015 / Uzavírka ulice Dr.Stejskala - Noc divadel - upozornění. / Více

Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - ukončení oslav 750 let města - 20.11.2015

13. listopadu 2015 / Uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. -ukončení oslav 750 let města - 20.11.2015 - připomenutí. / Více

Uzavírky a omezení během zakončení oslav města

12. listopadu 2015 / Zakončení oslav 750 let založení Českých Budějovic přinese určité uzavírky a omezení. / Více

Uzavírka ulice Dr. Stejskala

11. listopadu 2015 / Uzavírka ulice Dr. Stejskala - upozornění. / Více

Úplná uzavírka části Hradební ulice

9. listopadu 2015 / Část Hradební ulice bude uzavřena ve středu 11. listopadu od 7.00 do 17.00 hodin. / Více

Úplná uzavírka ulice Kamarýtova

3. listopadu 2015 / Úplná uzavírka ulice Kamarýtova - upozornění. / Více

Beránkovo nábřeží - uzavírka

30. října 2015 / Beránkovo nábřeží - uzavírka - upozornění. / Více

Vrbenská ulice - částečná uzavírka

22. října 2015 / Vrbenská ulice - částečná uzavírka - upozornění. / Více

Night run a Avon běh České Budějovice 2015 - 10. 10. 2015 - uzavírky komunikací

1. října 2015 / Night run a Avon běh České Budějovice 2015 - 10. 10. 2015 - uzavřou komunikace - upozornění. / Více

Uzavírka křižovatky Budivojova - Kubatova

23. září 2015 / Uzavírka křižovatky Budivojova - Kubatova - upozornění. / Více

Uzavírka - ulice Hradební - Kanovnická

23. září 2015 / Uzavírka - ulice Hradební - Kanovnická - upozornění. / Více

Uzavírka Papírenská, Thomayerova, Revoluční

21. září 2015 / Uzavírka Papírenská, Thomayerova, Revoluční / Více

Uzavírka ulice U Zastávky

10. září 2015 / Úplně uzavřena bude ulice U Zastávky. / Více

Uzavírka ulice Vlastimila Rady

9. září 2015 / Úplně uzavřena zůstane v době od 9. září do 16. října 2015 ulice Vlastimila Rady v Mladém. / Více

Úplná uzavírka ulice Blahoslavova

8. září 2015 / Úplná uzavírka ulice Blahoslavova - upozornění. / Více

Úplná uzavírka ulice Karla Uhlíře

3. září 2015 / Úplná uzavírka ulice Karla Uhlíře - upozornění. / Více

Veteránské skvosty omezí dopravu na náměstí

2. září 2015 / Veteránské skvosty omezí dopravu na náměstí. / Více

Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - 4. 9. 2015 - upozornění

2. září 2015 / Úplná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - 4. 9. 2015 - upozornění. / Více

Cyklisté uzavřou západní část náměstí Přemysla Otakara II.

1. září 2015 / Cyklisté uzavřou západní část náměstí Přemysla Otakara II. - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Antonína Krejčího

31. srpna 2015 / Uzavírka ulice Antonína Krejčího - upozornění. / Více

Jiráskovo nábřeží a Budivojova ulice - omezení v dopravě - upozornění

28. srpna 2015 / Jiráskovo nábřeží a Budivojova ulice - omezení v dopravě - upozornění. / Více

Budivojova - uzavírka

25. srpna 2015 / Budivojova - uzavírka. / Více

Uzavírka ulice Jana Kollára - upozornění

24. srpna 2015 / Uzavírka ulice Jana Kollára - upozornění. / Více

Město lidem, lidé městu - uzavírka komunikací - upozornění

10. srpna 2015 / Město lidem, lidé městu - uzavírka komunikací - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Šumavská a posunutí zastávek MHD na Lidické

7. srpna 2015 / Uzavírka ulice Šumavská a posunutí zastávek MHD na Lidické. / Více

Na Husovu třídu se vrátí běžný provoz, nově bude uzavřena ulice Kubatova

5. srpna 2015 / Na Husovu třídu se vrátí běžný provoz, nově bude uzavřena ulice Kubatova - upozornění. / Více

Úplná uzavírka ulice Ke Studánce

31. července 2015 / Úplná uzavírka ulice Ke Studánce - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Na Blatech a Římovská v Novém Roudném

30. července 2015 / Uzavírka ulice Na Blatech a Římovská v Novém Roudném. / Více

Výstavba vodovodu a kanalizace uzavře komunikaci v Třebotovicích

30. července 2015 / Výstavba vodovodu a kanalizace uzavře komunikaci v Třebotovicích. / Více

Uzavírky v okolních obcích

24. července 2015 / Upozornění na uzavírky v okolních obcích. / Více

Uzavírka ulice Budivojova v úseku Kubatova - Jiráskovo nábřeží

22. července 2015 / Uzavírka ulice Budivojova v úseku Kubatova - Jiráskovo nábřeží. / Více

Jírovcova ulice - částečná uzavírka - vyznačení cyklostezky

22. července 2015 / Jírovcova ulice - částečná uzavírka - vyznačení cyklostezky. / Více

Triatlonisté uzavřou komunikace - Železný adiktolog 25.7.2015

20. července 2015 / Triatlonisté uzavřou komunikace - Železný adiktolog 25.7.2015 - upozornění. / Více

Rekonstrukce plynovodů omezí dopravu

10. července 2015 / Rekonstrukce plynovodů omezí dopravu. / Více

Kubatova - úplná uzavírka, Budivojova - částečná uzavírka

10. července 2015 / Kubatova - úplná uzavírka, Budivojova - částečná uzavírka. / Více

Uzavírka ulice Žižkova

8. července 2015 / Uzavírka ulice Žižkova. / Více

Jiráskovo nábřeží - částečná uzavírka

7. července 2015 / Jiráskovo nábřeží - částečná uzavírka. / Více

Stavba okružní křižovatky v Novém Roudném uzavře komunikace

7. července 2015 / Stavba okružní křižovatky v Novém Roudném uzavře komunikace. / Více

Upozornění na uzavírku - Jiráskovo nábřeží + ulice Budivojova

3. července 2015 / Upozornění na uzavírku - Jiráskovo nábřeží + ulice Budivojova. / Více

Letáček - parkování uzavírka Husova tř., tisková zpráva - parkování uzavírka Husovy tř. 2

2. července 2015 / Letáček - parkování uzavírka Husova tř., tisková zpráva - parkování uzavírka Husovy tř. 2. / Více

Olympijský běh uzavře komunikace - upozornění

23. června 2015 / Olympijský běh uzavře komunikace - upozornění. / Více

DIO - Husova ulice - uzavírka - preferenční pruh pro MHD

16. června 2015 / DIO - Husova ulice - uzavírka - preferenční pruh pro MHD. / Více

Letní fest Masné krámy uzavře komunikace

15. června 2015 / Letní fest Masné krámy uzavře komunikace. / Více

Múzy na vodě 2015 - uzavírka

15. června 2015 / Múzy na vodě 2015 - uzavírka. / Více

Část Kubatovy ulice uzavře rekonstrukce parovodu

11. června 2015 / Část Kubatovy ulice uzavře rekonstrukce parovodu - upozornění. / Více

Úplná uzavírka ulice Novohradská - upozornění

10. června 2015 / Úplná uzavírka ulice Novohradská - upozornění. / Více

Řidiči mohou 20. 6. výjimečně parkovat na náplavce + uzavírka náměstí a vyhrazená parkoviště

10. června 2015 / Řidiči mohou 20. 6. výjimečně parkovat na náplavce + uzavírka náměstí a vyhrazená parkoviště. / Více

Zřízení preferenčního pruhu pro MHD dočasně uzavře část Husovy ulice - upozornění na uzavírku

9. června 2015 / Zřízení preferenčního pruhu pro MHD dočasně uzavře část Husovy ulice - upozornění na uzavírku. / Více

Upozornění na uzavírku části komunikace pro Múzy na vodě

8. června 2015 / Upozornění na uzavírku části komunikace pro Múzy na vodě 2015. / Více

Biskupské svěcení v sobotu 13. 6. 2015 - uzavírka komunikací - upozornění

5. června 2015 / Biskupské svěcení v sobotu 13. 6. 2015 - uzavírka komunikací - upozornění. / Více

Částečná uzavírka - Jírovcova ulice

4. června 2015 / Částečná uzavírka - Jírovcova ulice - upozornění. / Více

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice – dopravní opatření v den závodu

3. června 2015 / Mattoni 1/2Maraton České Budějovice – dopravní opatření v den závodu 6.6.2015. / Více

Dopravní omezení - Lidická - rekonstrukce plynovodu - upozornění

25. května 2015 / Dopravní omezení - Lidická - rekonstrukce plynovodu - upozornění. / Více

Rekonstrukce mostu na Dobré Vodě si vyžádá uzavírku komunikace

21. května 2015 / Rekonstrukce mostu na Dobré Vodě si vyžádá uzavírku komunikace. / Více

Novohradská - mimořádné oznámení - pokládka živičných směsí

19. května 2015 / Novohradská - mimořádné oznámení - pokládka živičných směsí - informace z kraje. / Více

Kabáti uzavřou komunikaci - upozornění

18. května 2015 / Kabáti uzavřou komunikaci - upozornění. / Více

Prima jede za Vámi - uzavírky komunikací - upozornění

15. května 2015 / Prima jede za Vámi - uzavírky komunikací - upozornění. / Více

Uzavírka - Česká ulice - upozornění

15. května 2015 / Uzavírka - Česká ulice - upozornění. / Více

Uzavírka části ulice Klaricova

14. května 2015 / Uzavírka části ulice Klaricova. / Více

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice - dopravní uzavírky 6.6.2015

12. května 2015 / Mattoni 1/2Maraton České Budějovice - dopravní uzavírky 6.6.2015 / Více

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Roudné

11. května 2015 / Provádění stavby - Roudné - splašková kanalizace, čerp. stanice a výtl. Řád - (Etapa A,B,C). / Více

Veterán Rallye Křivonoska - 9.5. dočasná uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. - od 10.30 do 15.30 hodin - upozornění

11. května 2015 / Veterán Rallye Křivonoska - 9.5. upozornění. / Více

Ukončení uzavírky K. V. Raise a U Dráhy - upozornění

11. května 2015 / Ukončení uzavírky K. V. Raise a U Dráhy - upozornění. / Více

Uzavírka komunikace - Roudné - Plavská - napojení kanalizačního řadu - upozornění

5. května 2015 / Uzavírka komunikace - Roudné - Plavská - napojení kanalizačního řadu - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Klaricova v úseku mezi ulicemi Nerudova a Puklicova - upozornění

29. dubna 2015 / Uzavírka ulice Klaricova v úseku mezi ulicemi Nerudova a Puklicova - upozornění. / Více

Uzavírka III/0341 Hlinsko - Třebotovice - upozornění

28. dubna 2015 / Uzavírka III/0341 Hlinsko - Třebotovice - upozornění. / Více

Uzavírka ulice Dr. Stejskala v úseku Široká - Zátkovo nábřeží - upozornění

28. dubna 2015 / Uzavírka ulice Dr. Stejskala v úseku Široká - Zátkovo nábřeží - upozornění. / Více

Akutální uzavírky ulic Novohradská, K. V. Raise a U Dráhy - upozornění

27. dubna 2015 / Upozornění o uzavírce. / Více

Uzavírka Dobrovodské ulice v úseku Rudolfovská - Plynárenská pokračuje podle harmonogramu

24. dubna 2015 / Uzavírka Dobrovodské ulice v úseku Rudolfovská - Plynárenská pokračuje podle harmonogramu - připomenutí! / Více

Uzavírka Dobrovodské ulice v úseku Rudolfovská - Plynárenská - upozornění

21. dubna 2015 / Upozornění o uzavírce Dobrovodské ulice v úseku Rudolfovská - Plynárenská. / Více

Oprava uzavře lávku přes vlakové nádraží - upozornění

13. dubna 2015 / Oprava uzavře dne 27. dubna 2015 lávku přes vlakové nádraží. / Více

Běžci omezí dopravu - RunTour 2015

10. dubna 2015 / V pořadí už 4. ročník běžeckých závodů RunTour startuje v Českých Budějovicích 18. dubna. / Více

Lávka bude osazena novým zábradlím

2. dubna 2015 / Lávka pro pěší na Strakonické ulici dostane nové zábradlí. / Více

Uzavírka úseku v České ulici - upozornění

1. dubna 2015 / Uzavírka úseku v České ulici - upozornění. / Více

Uzavírka komunikace - Koroseky - Vrábče - upozornění

31. března 2015 / Upozornění o uzavírce komunikace Koroseky - Vrábče. / Více

Lannova třída - omezení dopravy - upozornění

11. února 2015 / Stavba školicího centra na Lannově třídě bude zahájena 16. února 2015 a přinese dopravní omezení. / Více