Mitglieder des Stadtrates

Příjmení Kontkat Fotografie
Ing. Petr HOLICKÝ (ANO)

náměstek primátora pro investiční výstavbu, majetek města, informační technologie, finance a ekonomiku


Telefon: 386 802 936
e-mail: holickyp@c-budejovice.cz
Ing. Miroslav JOCH (ČSSD)

člen rady města


Telefon: 777 214 850
e-mail: jochm@c-budejovice.cz
RNDr. Michal KOHN CSc. (ANO)

uvolněný člen rady města pro sociální oblast, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, p. o., evropské fondy, životní prostředí


Telefon: 386 802 902
e-mail: kohnm@c-budejovice.cz
Ing. František KONEČNÝ Ph.D. (ANO)

náměstek primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.


Telefon: 386 802 937
e-mail: konecnyf@c-budejovice.cz
Ing. Roman KUBÍČEK Ph.D. (ANO)

člen rady městae-mail: kubicekr@c-budejovice.cz
Ing. Jaroslav MACH (ČSSD)

člen rady městae-mail: machj@c-budejovice.cz
Mgr. Petr PODHOLA (ČSSD)

1. náměstek primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školy


Telefon: 386 802 904
e-mail: podholap@c-budejovice.cz
JUDr. Josef PRŮCHA (ČSSD)

člen rady města


Telefon: 387 413 725
e-mail: pruchaj@c-budejovice.cz
Michal ŠEBEK (ODS)

člen rady města


Telefon: 724 233 042
e-mail: sebekm@c-budejovice.cz
Ing. Jiří SVOBODA (ANO)

primátor


Telefon: 386 802 901
e-mail: svobodaj@c-budejovice.cz
Ing. Jaromír TALÍŘ (Spol.pro Bud. - Lidovci a TOP09)

náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráce, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Jihočeské divadlo, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.


Telefon: 386 802 903
e-mail: talirj@c-budejovice.cz