Digitální povodňové plány

Digitální povodňové plány byly zpracovány za finanční podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní.

Plány jsou zpracovány v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb.

Povodňové plány jsou využitelné i pro občany města a jednotlivých obcí ke zjištění informací například o záplavovém území, neveřejná část je oddělená heslem.

Město v rámci protipovodňové ochrany zřídilo dva nové hlásné profily

na  Dobrovodském a Hodějovickém potoku. Měření profilu Dobrovodského potoku můžete nově sledovat na tomto odkazu

Naměřená data a hlášení o dosažených stupních povodňové aktivity jsou přenášena do sídla městské policie a na mobilní telefony zástupců města.