Dotace - volnočasové aktivity

ROK 2018

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Na základě Směrnice č. 2/2017 - Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 27.11.2017

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 

 

V ý z v y :

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (zůstává omezený počet podaných žádostí na 2)

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

P ř í l o h y : 

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR

V případě, že dotace je poskytování na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné doložit:

Přílohu k veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis a Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Formulář konečného vyúčtování projektu

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace

 

ROK 2017

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Na základě Směrnice 6/2016 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1602/2016 dne 14.11.2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017

Výzvy:

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce

V tomto opatření dochází ke změně:  je omezen počet podávaných žádostí na dvě - viz "Pravidla dotačního programu" 

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

Přílohy:

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - vzor

V případě, že dotace je poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory: 

Příloha veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Konečné vyúčtování projektu - podávat pouze prostřednictvím podatelny Magistrátu města České Budějovice - viz "Pravidla dotačního programu"