MC Members

Filtrování
Příjmení Kontakt Fotografie
RNDr. Jan ZAHRADNÍK (ODS)

kontakt: zahradnikj@c-budejovice.cz
Mgr. Rudolf VODIČKA (KDU-ČSL)

kontakt: vodickar@c-budejovice.cz
prof. RNDr. František VÁCHA Ph.D. (TOP 09)

kontakt: vachaf@c-budejovice.cz
Mgr. Juraj THOMA (HOPB)

kontakt: thomaj@c-budejovice.cz
Ing. Ivan TEKEL MBA (KSČM)

bez polit. přísluš.


kontakt: tekeli@c-budejovice.cz
Ing. Jaromír TALÍŘ (KDU-ČSL)

náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráce, SPRÁVA DOMŮ, s. r. o., Jihočeské divadlo, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.


kontakt: talirj@c-budejovice.cz
Petr ŠTĚPÁNEK (ANO)

kontakt: stepanekp@c-budejovice.cz
Mgr. Jaroslava ŠPORCLOVÁ (HOPB)

kontakt: sporclovaj@c-budejovice.cz
Ing. Petra ŠEBESTÍKOVÁ (TOP 09)

kontakt: sebestikovap@c-budejovice.cz
Michal ŠEBEK (ODS)

člen rady města


kontakt: sebekm@c-budejovice.cz
Jaroslava SÝKOROVÁ (ČSSD)

kontakt: sykorovaj@c-budejovice.cz
Ing. Jiří SVOBODA (ANO)

primátor


kontakt: svobodaj@c-budejovice.cz
Ing. Martin STAŠEK (ODS)

kontakt: stasekm@c-budejovice.cz
Ing. Eliška RICHTROVÁ (Nezávislí)

kontakt: richtrovae@c-budejovice.cz
JUDr. Josef PRŮCHA (ČSSD)

člen rady města


kontakt: pruchaj@c-budejovice.cz
Mgr. Petr PODHOLA (ČSSD)

1. náměstek primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školy


kontakt: podholap@c-budejovice.cz
Ing. Jan PIKOUS (KSČM)

kontakt: pikousj@c-budejovice.cz
doc. MUDr. Petr PETR Ph.D. (KDU-ČSL)

kontakt: petrp@c-budejovice.cz
Mgr. Ivan NADBEREŽNÝ (KSČM)

uvolněný předseda územního výboru zastupitelstva města


kontakt: nadbereznyi@c-budejovice.cz
Ing. Ivo MORAVEC (HOPB)

kontakt: moraveci@c-budejovice.cz
Mgr. Pavel MATOUŠEK MBA (Nezávislí)

kontakt: matousekp@c-budejovice.cz
Ing. Martin MARŠÍK Ph.D. (HOPB)

kontakt: marsikm@c-budejovice.cz
Ing. Jaroslav MACH (ČSSD)

člen rady města


kontakt: machj@c-budejovice.cz
Mgr. Viktor LAVIČKA (ANO)

kontakt: lavickav@c-budejovice.cz
Mgr. Hynek LÁTAL Ph.D. (HOPB)

bez polit. přísluš.


kontakt: latalh@c-budejovice.cz
Ing. Roman KUBÍČEK Ph.D. (ANO)

člen rady města


kontakt: kubicekr@c-budejovice.cz
Mgr. Stanislav KŘÍDA (KSČM)

kontakt: kridas@c-budejovice.cz
doc. Ing. Lucie KOZLOVÁ Ph.D. (ANO)

kontakt: kozloval@c-budejovice.cz
Ing. František KONEČNÝ Ph.D. (ANO)

náměstek primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.


kontakt: konecnyf@c-budejovice.cz
RNDr. Michal KOHN CSc. (ANO)

uvolněný člen rady města pro sociální oblast, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, p. o., evropské fondy, životní prostředí


kontakt: kohnm@c-budejovice.cz
Ing. Miroslav JOCH (ČSSD)

člen rady města, předseda finančního výboru


kontakt: jochm@c-budejovice.cz
Ing. Bc. Vítězslav ILKO (ČSSD)

kontakt: ilkov@c-budejovice.cz
Mgr. Tomáš CHOVANEC (HOPB)

kontakt: chovanect@c-budejovice.cz
Vladimíra HRUŠKOVÁ (ANO)

kontakt: hruskovavla@c-budejovice.cz
Jan HRDÝ (KSČM)

kontakt: hrdyj@c-budejovice.cz
Ing. Petr HOLICKÝ (ANO)

náměstek primátora pro investiční výstavbu, majetek města, informační technologie, finance a ekonomiku


kontakt: holickyp@c-budejovice.cz
Eva HAJEROVÁ (Nezávislí)

uvolněná předsedkyně kontrolního výboru


kontakt: hajerovae@c-budejovice.cz
Mgr. Jiří FILIP (ČSSD)

kontakt: filipj@c-budejovice.cz
Václav FÁL (HOPB)

kontakt: falv@c-budejovice.cz
Ing. Slavoj DOLEJŠ (TOP 09)

kontakt: dolejss@c-budejovice.cz
Ing. Kamil CALTA (Nezávislí)

kontakt: caltak@c-budejovice.cz
MUDr. Pavel BURDA (ČSSD)

kontakt: burdap@c-budejovice.cz
RSDr. Petr BRANÝ (KSČM)

kontakt: branyp@c-budejovice.cz
JUDr. Ing. Tomáš BOUZEK (TOP 09)

kontakt: bouzekt@c-budejovice.cz
Jaroslav BERKA (ANO)

kontakt: berkaj@c-budejovice.cz