Generál Stanislav Čeček

Letos v květnu uplynulo již 85 let od úmrtí generála Stanislava Čečka. Hrdina bitev u Zborova a Bachmače velel všem československým jednotkám na Dálném východě.
Za první republiky byl zástupcem náčelníka Hlavního štábu branné moci, náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky i přednostou leteckého odboru ministerstva národní obrany.

V roce 1929 byl jmenován vojenským velitelem 5. pěší divize i vojenské posádky v Českých Budějovicích. Generál Stanislav Čeček se zasloužil o letectví na Českobudějovicku a podílel se na zakládání letiště v Plané.
Následkem válečných zranění a strádání na východní frontě se stále zhoršoval generálův zdravotní stav. Generál Stanislav Čeček zemřel 29. května 1930 v pouhých 43 letech. O tři dny později mu byl vypraven státní pohřeb i s vojenskými poctami.
Poznámka: O životě legionářů jsme se nedávno mohli dozvědět i na výstavě Legiovlak na českobudějovickém nádraží.