I. zasedání studentského parlamentu - zápis a zpráva

Na historicky prvním zasedání studentského parlamentu, které se konalo ve čtvrtek 23.února, si středoškoláci zvolili za předsedu Martina Pikouse (Gymnázium Jírovcova 8) a místopředsedu Jana Kubeše (Gymnázium Česká a Olympijských nadějí).

V kandidátských projevech při volbách zazněla víceméně podobná témata, která studenty zajímají a jež by parlament chtěl prosazovat – zlepšit informovanost o kulturních akcích, více využívat parky pro kulturní a sportovní akce, zkvalitnit systém MHD a podílet se na budoucím rozvoji kulturního domu Slavie.

„Osobně vidím jako hlavní smysl a myšlenku studentského parlamentu v komunikaci s vedením města a větší participaci mladých lidí na jeho chodu. Všichni jsme se zatím celkem shodli na stejných tématech. Zejména kultura a volný čas jsou společným zájmem nás všech. České Budějovice jsou přímo typické kulturně aktivními středoškoláky. Důkazem nám může být Budějovický Majáles, velmi úspěšný program studentských střed Jihočeského divadla, studentské noviny Vedneměsíčník a mnohé další aktivity městem už nyní nadstandardně podporované. Shodli jsme se ale např. na nedostačující propagaci kulturních akcí. Stejně tak by mladí lidé uvítali větší využití městských parků, obzvlášť pro sportovní vyžití. Na pořadu dne byla i vhodnější koordinace mezi spoji MHD a potřebami studentů, kteří tvoří významný podíl cestujících touto formou dopravy. Nejen k těmto tématům se chceme vyjádřit a vítáme tuto zcela unikátní možnost spolupráce. Doufám, že bude studentský parlament opravdu ku prospěchu města a dokáže obhájit svou opodstatněnost,“ uvedl předseda parlamentu Martin Pikous.

Jednání parlamentu se účastnil primátor Juraj Thoma, který ho do zvolení předsedy i řídil, a také jeho náměstek pro oblast školství a sociálních věcí Petr Podhola.

„Od zřízení studentského parlamentu si slibujeme zlepšení komunikace s mladými lidmi, kteří ještě třeba nemají věk, aby mohli volit a být voleni do městského zastupitelstva, ale už se chtějí vyjádřit k dění ve městě. A především jsou aktivní a mají skutečně co říci. Můžeme tak od nich dostávat zajímavé podněty, co ve městě zlepšit,“ připomněl primátor, že usneseními studentského parlamentu se bude přímo zabývat rada města.

Na prvním zasedání byly členům představeny projekty Respekt Institutu Studentské jamování nápadů a Mládež a Město, který připravuje Dům dětí a mládeže České Budějovice. Oba mají za cíl přiblížit veřejné dění mladší generaci a více ji do něj zapojit. Studentský parlament by mohl zprostředkovat masivnější zapojení mladých lidí. Zároveň studentští poslanci projevili zájem o bližší spolupráci s dětským zastupitelstvem, které již na městě funguje (jeho členy jsou žáci základních škol).

Termín příštího zasedání parlamentu určili studentští poslanci na čtvrtek 22. března od 13:00 hodin.
 
 


ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ STUDENTSKÉHO PARLAMENTU (23. 2. 2012)

PREZENČNÍ LISTINA (23. 2. 2012)

 

Fotografie z ustavujícího zasedání Studentského parlamentu