Informace k životnímu prostředí

     Informace, které jste zde očekávali a nenalezli, hledejte dále pod odborem ochrany životního prostředí:

především informace k hospodaření s odpady v rámci zákona 185/2001 Sb., k ovzduší, ke kácení stromů, k našim dalším aktivitám jako je práce Dětského zastupitelstva a konání Evropských dnů bez aut a podobně.

Také v sekci formuláře naleznete potřebné žádosti k dalšímu jednání na odboru ochrany životního prostředí (povolování vodních děl, vyjadřování ke stavbám, vynětí ze zemědělského půdního fondu, rybářské lístky a otázky hospodaření v lesích,povolování kácení stromů, schvalování svodů hospodářských zvířat,vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a mnoho dalšího.

Na úřední desce naleznete oznámení týkající se životního prostředí , například častá opatření v chovu včel v boji s morem včelího plodu, vydaná rozhodnutí oddělením vodního hospodářství, vyvěšené připomínkování k tzv.EIA, tedy k posuzování vlivů staveb na  na životní prostředí a další.

Dotace neboli granty přidělované na podporu ochrany životního prostředí jsou uvedeny  pod sekcí dotace.