CVIČENÍ

Cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží v r. 2018

Dne 26.4. 2018 byla provedena na Jiráskově nábřeží v úseku ulic Husova - Klavíkova v Českých Budějovicích cvičná výstavba mobilní protipovodňové bariéry. Jednalo se o výstavbu poloviny délky stěny. Předchozí cvičení výstavby bylo provedeno v roce 2014 a to v části Jiráskovo nábřeží a ulice Plzeňská. Tentokrát se procvičila druhá polovina stěny. Jednalo se také mimo jiné i o cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení proběhlo v rámci jednoho dne.

Cvičení se zúčastnili a výstavbu provedli vybraní zaměstnanci statutárního města České Budějovice, HZS Jihočeského kraje, osm jednotek SDH obcí (JSDH obcí Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda, Rudolfov, Mokré, Staré Hodějovice, Nové Homole, Jankov), příslušníci Celní správy ČR - Celního úřadu pro Jihočeský kraj, Policie ČR, Městská policie České Budějovice.

Důvodů k realizaci cvičení bylo několik, zejména prověření funkčnosti bariéry, vycházející z provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry, dále potřeba, aby si každý z cvičících osvojil proces výstavby a v případě reálné situace optimálně reagoval, ale také logistické zabezpečení (převoz mobilní části bariéry, zajištění techniky k manipulaci s materiálem) a další organizační záležitosti.

   

 

Výjezdní zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice

Dne 1. dubna 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice, kterého se zúčastnili mj. primátor Jiří Svoboda a náměstek Petr Podhola a které proběhlo v administrativní budově Jaderné elektrárny Temelín. Po řádném zasedání následovala prohlídka elektrárny s výkladem.