Informace krizového řízení

  • Dnes, 4. 5. 2016 proběhne ve 12.00 hodin pravidelná zkouška sirén

Tato zkouška probíhá STÁLÝM tónem po dobu 140 sekund. Trvá tedy stejně dlouho, jako všeobecná výstraha, ale nekolísá.

Před a po zaznění sirény zazní verbální informace o tom, že se jedná o zkoušku sirén. Ve městě České Budějovice je slyšet tato informace také v anglickém a německém jazyce.

.................................................................................................................................................................

  • Mimořádné informační hlášení v městském rozhlasu o uzavírce Litvínovického mostu

Hlášení bude probíhat následující 4 dny, až do neděle 17. 4. v těchto intervalech:

v 10:05 hodin

ve 14:05 hodin

v 18:05 hodin

Text hlášení:

Informační hlášení

Vážení spoluobčané a návštěvníci Českých Budějovic, 

od neděle 17. dubna do pondělí 18. července bude částečně uzavřen Litvínovický most přes řeku Vltavu v Mánesově ulici. Průjezd bude umožněn pouze jedním pruhem v každém směru. Přes most nebudou moci jezdit nákladní automobily nad 7,5 tuny. Kromě autobusů a integrovaného záchranného systému nebude umožněno pravé odbočení na most z Litvínovické silnice. Vzhledem k havarijnímu stavu částí mostu je jeho oprava nezbytná a prosíme proto o trpělivost při cestách po Českých Budějovicích.

.................................................................................................................................................................

  • 1. 4. 2016 proběhlo výjezdní zasedání Bezpečnostní rady ORP České Budějovice na Jaderné elektrárně Temelín

Zasedání proběhlo v dopoledních hodinách, projednány byly především aktuální otázky bezpečnosti, vyjma povinně projednávaných bodů byl důraz kladen na: informace o aktuální situaci v souvislosti s nelegální migrací, harmonogram čtyřleté aktualizace krizového plánu, další rozvoj varovného a informačního systému města..  Po zasedání proběhla prohlídka elektrárny s výkladem. Důležitým bodem prohlídky byla i návštěva havarijního střediska a simulátoru řízení.

BR v Temelíně BR v Temelíně BR v Temelíně BR v Temelíně BR v Temelíně pan primátor v simulačním středisku JETE

 

.................................................................................................................................................................