Informace pro obyvatele

V této sekci najdete návody a rady, jak se chovat při mimořádných událostech, jaké jsou základní prvky ochrany obyvatel a další informace dle aktuálního vývoje situace.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie České republiky

112 Jednotné evropské číslo    tísňového volání

156 Městská policie

  • S dovolením Občanského sdružení Centrum pro bezpečný stát, je na této stránce umístěn odkaz, kde najdete elektronickou publikaci "Co dělat, aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí", která vás v sedmi kapitolách naučí například jak se zachovat při ohrožení nebo jak správně poskytnout první pomoc.

    http://www.codelat.cz

    Pro naše nejmenší je připraveno několik her, které jsou vhodné pro nácvik důležitých telefonních čísel.

    http://www.ocmu.eu/

  • Víte, jak se chovat při mimořádné události?

Leták pro občany naleznete zde

Pandemický webový portál

- stránky ministerstva zdravotnictví pro veřejnost i zdravotníky s informacemi o pandemii chřipky (v roce 2009 především o viru H1N1 neboli prasečí chřipce).

slouží k upozornění obyvatel při hrozbě, nebo při vzniku mimořádné události, za použití prvků Jednotného systému varování a vyrozumění. Tento systém provozuje Hasičský záchranný sbor ČR za využití koncových prvků (sirény, obecní rozhlasy).

obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech CO.

je doplňující opatření k evakuaci a ukrytí, k ochraně mohou být využity prostředky individuálních ochrany. Slouží k ochraně povrchu těla a dýchacích cest při zamoření nebezpečnými látkami.