Instalace pohřebních insignií Přemysla Otakara II.

Foto: Radek Gális