IV. zasedání studentského parlamentu - zápis

Zápis ze IV. zasedání studentského parlamentu, které se konalo 14. 6. 2012

+ prezenční listina

Členové parlamentu doporučili radě města přidat do podmínek architektonické soutěže na obnovu celého Háječku zachování funkce letního kina a případné vytvoření prostoru pro hudební klub, také doporučili odkoupit altánek v parku a obnovit jeho společenské využití.

Podpořili též projekt Koridoru MHD a studentskou iniciativu Změň zastávku. Dále se zabývali dražbami propadnutých věcí ze ztrát a nálezů, změnou stanov parlamentu a též doporučili zřídit na Sokolském ostrově samostatně stojící rozvodnu elektřiny, jíž by mohli využívat pořadatelé kulturních akcí namísto komplikovaného napojení z plovárny.