Matriční úřad

Kontakt

Kašparová Andrea, pověřená vedením odboru, tel. 386 802 117, e-mail kasparovaa@c-budejovice.cz

oddělení matrik

Kašparová Andrea, vedoucí odd., úmrtí, změny jmen a příjmení, tel. 386 802 117, e-mail kasparovaa@c-budejovice.cz

Brožová Ladislava, úmrtí, ISEO, tel. 386 802 115, e-mail brozoval@c-budejovice.cz

Jandoušová Martina, narození, tel. 386 802 118, e-mail jandousovm@c-budejovice.cz

Pokorná Jana, narození, tel. 386 802 120, e-mail pokornaj@c-budejovice.cz

Žemlová Ivana, manželství, tel. 386 802 122, e-mail zemlovai@c-budejovice.cz

Kaločajová Libuše, manželství, tel. 386 802 119, e-mail kalocajovl@c-budejovice.cz

Bc. Sikorová Petra, stejnopisy, vítání občánků, tel. 386 802 121, e-mail sikorovap@c-budejovice.cz

Měšťanová Hedvika Eva, ověřování, výpis z RT, tel. 386 802 114, e-mail mestanovah@c-budejovice.cz

Grünwaldová Helena, ověřování, výpis z RT, tel. 386 802 125, e-mail grunwaldovah@c-budejovice.cz

Mgr. Kovářová Lucie, tel. 386 802 124, e-mail kovarovalu@c-budejovice.cz

oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů

Kusová Jana, vedoucí odd., tel. 386 805 137, e-mail kusovaj@c-budejovice.cz

Fišerová Jitka, OP, tel. 386 805 140, e-mail fiserovaj@c-budejovice.cz

Ing. Fojtů Alena, OP, tel. 386 805 141, e-mail fojtua@c-budejovice.cz

Fraňková Jitka, OP, tel. 386 805 138, e-mail frankovaj@c-budejovice.cz

Jirkalová Jana, OP, tel. 386 805 142, e-mail jirkalovaj@c-budejovice.cz

Hnyková Věra, OP, tel. 386 805 139, e-mail hnykovav@c-budejovice.cz

Novotná Jana, OP, tel. 386 805 144, e-mail novotnaj@c-budejovice.cz

Komárková Iveta, OP, tel. 386 805 143, e-mail komarkovai@c-budejovice.cz

Bc. Cvachová Klára, OP, tel. 386 805 133, e-mail cvachovak@c-budejovice.cz

Černá Svatava, ohlašovna pobytu, tel. 386 802 109, e-mail cernas@c-budejovice.cz

Burianová Michaela, ohlašovna pobytu, tel. 386 802 108, e-mail burianovam@c-budejovice.cz

Davidová Zuzana, rušení pobytu, tel. 386 802 113, e-mail davidovaz@c-budejovice.cz

Šulčíková Alena, rušení pobytu, tel. 386 802 112, e-mail sulcikovaa@c-budejovice.cz

Bugošová Jaroslava, rušení pobytu, tel. 386 802 111, e-mail bugosovaj@c-budejovice.cz

Dvořáková Hana, CD, tel. 386 805 124, e-mail dvorakovaha@c-budejovice.cz

Hávová Jarmila, CD, tel. 386 805 123, e-mail havovaj@c-budejovice.cz

Koloušková Miroslava, CD, tel. 386 805 122, e-mail kolouskovam@c-budejovice.cz

Bc. Soukupová Kateřina, CD, tel. 386 805 121, e-mail soukupovak@c-budejovice.cz

Jaboníková Vladimíra, ŘP, tel. 386 805 128, e-mail jabornikovav@c-budejovice.cz

Mynářová Alica, ŘP, tel. 386 805 127, e-mail mynarovaa@c-budejovice.cz

Petříková Hana, ŘP, tel. 386 805 163, e-mail petrikovah@c-budejovice.cz

Švehlová Marcela, ŘP, tel. 386 805 129, e-mail svehlovam@c-budejovice.cz

Tibitanzlová Renata, ŘP, tel. 386 805 126, e-mail tibitanzlovar@c-budejovice.cz

Warischová Martina, ŘP, tel. 386 805 130, e-mail warischovam@c-budejovice.cz

Zrnová Eva, správní řízení ŘP, tel. 386 805 161, e-mail zrnovae@c-budejovice.cz

Bc. Bednář Jaroslav, správní řízení ŘP, tel. 386 805 165, e-mail bednarj@c-budejovice.cz

Němcová Martina, správní řízení ŘP, tel. 386 805 162, e-mail nemcovama@c-budejovice.cz

O odboru - Matriční úřad

/ Informace o matričním úřadu. / Více

Oddělení EO, OP, CD a ŘP

/ Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a řidičské průkazy - pracoviště Jeronýmova 1. Ohlašovna pobytu - přízemí radnice, vchod č. 3. / Více

Oddělení matrik

/ Oddělení matrik - budova historické radnice. / Více

Seznam oddávajících

/ Seznam oddávajících od prosince 2014. / Více

Aktuality

Pátek 29. prosince nebude úředním dnem

Na čtvrtek 28. prosince 2017 budou přesunuty úřední hodiny, které tak plně nahradí pátek 29. prosince, kdy se úřední den ruší.

„Důvodem je zkrácení pracovní doby bankovních ústavů podle pokynů centrální banky v souladu s platnou legislativou. Magistrát, jako orgán územně samosprávného celku, má povinnost k 31.12. každého roku odvést zůstatek všech pokladen a pokladních míst na bankovní účet a zajistit nulový stav hotovosti, “vysvětluje tajemník Zdeněk Řeřábek.

Ve čtvrtek 28. 12. tak budou úřední hodiny na odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení evidence motorových vozidel od 8.00 do 14.00 hodin, na matričním úřadě v odděleních evidence obyvatel a občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na pracovišti v Jeronýmově ulici od 8.00 do 14.00 hodin, v turistickém informačním centru od 9.00 do 16.00 hodin a na městském informačním centru od 8.00 do 15.00 hodin. Na ostatních pracovištích budou čtvrteční úřední hodiny od 8.00 do 11.30 hodin.

Občanské průkazy a cestovní pasy - změny od 1. 1. 2016

/ 02. březen 2016 / Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 318/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. / Více

Cestování s dětmi do zahraničí

/ 27. duben 2016 / Pravidla pro cestování s dětmi do zahraničí. / Více

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

/ 16. květen 2016 / Co vše je třeba zařídit při cestování s dětmi? / Více