Město podpoří sociální i pečovatelské služby

Rada města schválila neinvestiční dotace pro poskytovatele osobní asistence. „Centrum pro rehabilitaci Arpida dostane 200 tisíc korun, Ledax, o.p.s. 214 800 a Městská charita 185 200 korun. Další finance směřují na podporu tísňové péče, konkrétně jde o částku 151 700 korun. Příspěvky pro pečovatelskou péči jsou rozděleny mezi oblastní spolek Českého červeného kříže ve výši 517.200 korun, Ledax,o.p.s 675 300 a Městskou charitu 1 007.500 korun. Jde o zálohu, která bude následně dorovnána podle skutečného počtu uživatelů,“ uvedl radní Michal Kohn, v jehož gesci je sociální oblast. Radou navržené finanční prostředky ještě musejí schválit zastupitelé.

Stránka byla upravena uživatelem LucieV, 7. 2. 2018.