Město a voda

Rozvojový projekt statutárního města České Budějovice, který nese název Město a voda, má za cíl využít ve prospěch obyvatel i návštěvníků dosud skrytý potenciál, jenž nabízí již samotná poloha města na soutoku řek Vltavy a Malše. Záměrem projektu je vrátit řekám život, minimálně takový, jaký jim v historii zcela přirozeně náležel. Základním předpokladem pro naplnění této vize je splavněná Vltava. Navazuje proto a zároveň doplňuje projekt Dokončení vltavské vodní cesty Ředitelství vodních cest ČR, jehož první etapa v úseku České Budějovice  - Hluboká nad Vltavou byla završena v červnu 2011. Ke splavnění Vltavy přispěly i nutné úpravy říčního koryta, realizované v režii Povodí Vltavy, s.p. v rámci protipovodňových opatření.

Ceník a jízdní řád

Základní informace o těchto projektech naleznete na stránkách:

Projekt Město a voda

Projekt Vltavská vodní cesta

Podrobnější informace o zamýšlených stavbách projektu Město a voda i aktuální údaje o již konkrétních investicích na I. úseku splavňované Vltavy mezi Českými Budějovice a Hluboké nad Vltavou jsou v rubrikách, umístěných vlevo, popřípadě  na vybraných internetových adresách, které jsou z těchto stránek přímo dostupné.