Městské společnosti

Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města

Příspěvkové organizace

Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (31 organizací: mateřské školy, základní školy, školní jídelny), sociálních věcí (3 domovy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení), kultury (Jihočeské divadlo), příspěvkovou organizací je také Pohřební ústav města České Budějovice.

Od 1. července 2013 začala fungovat příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice, která převzala činnost zrušeného odboru sportovních zařízení magistrátu města, tedy především správu sportovní haly, zimního a plaveckého stadionu a letní plovárny.
 

Společnosti s ručením omezeným

Tuto formu mají 3 subjekty - Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., SPRÁVA DOMŮ s. r. o. a dále je město menšinovým vlastníkem (25%) obchodní společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. 
 

Akciové společnosti

Město je 100% akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby) a 50% akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Dále je město 100% akcionářem Teplárny České Budějovice, a. s. a v několika dalších společnostech má jen menšinové podíly.
  

Nadace

V únoru 1999 byla založena Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy.
  

 

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města

 

Rychlá navigace: Dopravní podnik | SPRÁVA DOMŮ | Lesy a rybníky | Teplárna | Letiště | FCC České Budějovice, s.r.o. 

"Základem pro transparentní fungování obchodních společností ve vlastnictví samospráv je přehledné zveřejnění základních údajů o všech těchto společnostech na webových stránkách samospráv." (z portálu bezkorupce.cz)

 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

 

Zajišťuje městskou hromadnou dopravu na území města a přilehlých obcí. Město každoročně ze svého rozpočtu poskytuje společnosti úhradu prokazatelné ztráty za provoz veřejné dopravy.

Město je 100% vlastníkem společnosti.

Logo DPM

 

Název:

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

IČ:

25166115

Adresa:

Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

Kontakt:

www.dpmcb.cz, info@dpmcb.cz, 387 719 111
Představenstvo:

předseda: Ing. Miloslav Procházka, CSc. (ČSSD)

místopředseda, ředitel společnosti: Ing. Slavoj Dolejš (bez polit. příslušnosti)

členové: Jaroslav Berka (ANO), Ing. Josef Bína (za zaměstnance), Hynek Falta, MSc., MBA (KDU-ČSL), Ing. Martin Stašek (ODS), Ing. Ivan Tekel, MBA (bez polit. příslušnosti - navržen za KSČM)

Dozorčí rada:

předseda: Mgr. Ondřej Flaška (ČSSD)

členové: Ing. Jiří Čejka, Ph.D. (ČSSD), Petr Kolář (ANO), Ing. Karel Mach (KDU-ČSL), Ing. Petr Novotný (ANO), Ing. Eliška Richtrová (bez polit. příslušnosti - navržena za ČSSD), Michal Šebek (ODS), Jan Michl (ANO)

Zakladatelská listina, výroční zprávy a zápisy z jednání orgánů společnosti:

prosím, otevřete portál justice.cz, zadejte IČ společnosti (viz druhý řádek této tabulky) a navštivte sekci Sbírka listin

 

SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.

 

Spravuje budovy v majetku města, bytové i nebytové prostory. Správu nemovitostí zajišťuje i pro komerční klienty. Město je 100% vlastníkem společnosti.

SPRÁVA DOMŮ s. r. o. vznikla transformací Podniku bytového hospodářství města Českých Budějovic, st. p., zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 8. 1. 1997.

Jediným společníkem a vlastníkem je zakladatel - statutární město České Budějovice. Působnost valné hromady vykonává město České Budějovice prostřednictvím rady města.

Logo SD

 

Název:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

25157337

Adresa:

Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

Kontakt:

www.sdcb.czsekret@sdcb.cz, 387 784 120
Management společnosti:

jednatel: Mgr. Petr Šindelář

Dozorčí rada:

předseda: 

členové: Ing. Michal Voleník (ANO), Jaroslava Sýkorová (ČSSD), Ing. František Adler (ODS), Radim Tondl (KDU-ČSL)

Mgr. Tomáš Chovanec (HOPB), Štěpán Malík (navržen za KDU - ČSL), Michal Vítovec (STAN), Ing. Michal Voleník (ANO)

Zakladatelská listina, výroční zprávy a zápisy z jednání orgánů společnosti:

prosím, otevřete portál justice.cz, zadejte IČ společnosti (viz druhý řádek této tabulky) a navštivte sekci Sbírka listin

 

Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o.

 

Společnost byla založena za účelem správy historického lesního, zemědělského a rybničního majetku města a hospodaří na něm. Společnost je zisková, do rozpočtu města platí za příslušný majetek nájem. Město je 100% vlastníkem společnosti.  

Logo LARM

 

Název:

Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o.

IČ:

25154427

Adresa:

Jaroslava Haška 1588/4, 370 04 České Budějovice

Kontakt:

www.lesyarybnikymestacb.cz, larmcb@c-budejovice.cz, 387 315 514
Management společnosti:

jednatelé: Ing. Karel Trůbl

                Mgr. Daniel Hovorka

Dozorčí rada:

členové: Ing. Jiří Fencl (STAN), Bc. Pavel Haišman (ODS), Mgr. Stanislav Křída (KSČM), Mgr. Viktor Lavička (ANO), Ing. Josef Schoř (HOPB), Ing. Petra Šebestíková (TOP 09)

Zakladatelská listina, výroční zprávy a zápisy z jednání orgánů společnosti:

prosím, otevřete portál justice.cz, zadejte IČ společnosti (viz druhý řádek této tabulky) a navštivte sekci Sbírka listin

 

Teplárna České Budějovice, a.s.

 

Zajišťuje dodávky tepla, dividendy z akcií jsou příjmem rozpočtu města. Město drží 100 % akcií společnosti.

Logo TCB

 

Název:

Teplárna České Budějovice, a.s.

IČ:

60826835

Adresa:

Novohradská 32, 372 15 České Budějovice

Kontakt:

www.teplarna-cb.cz, info@teplarna-cb.cz, 389 003 111
Představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Václav Král
místopředseda představenstva: Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA 

člen představenstva: Mgr. Martin Žahourek

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. (ANO)

místopředseda: Ing. Jiří Boček (HOPB) 

místopředseda: Ing. Václav Protiva (TOP09)

místopředseda: Ing. Michal Novák (STANaČiB)

členové: Ing. Jiří Svoboda (ANO), Ing. Jan Kubeš (HOPB), MUDr. Martin Kuba (ODS), JUDr. Svatomír Mlčoch (Piráti), RSDr. Petr Braný (KSČM)

Zakladatelská listina, výroční zprávy a zápisy z jednání orgánů společnosti:

prosím, otevřete portál justice.cz, zadejte IČ společnosti (viz druhý řádek této tabulky) a navštivte sekci Sbírka listin

 

Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

 

Společnost provozuje mezinárodní Letiště České Budějovice v Plané u Českých Budějovic. Firmu město založilo s Jihočeským krajem a drží v ní 50% akcií. Město také firmu podporuje hrazením části jejích provozních nákladů ze svého rozpočtu, stejně jako Jihočeský kraj. Dalším rozvojem letiště by se ale firma měla stát soběstačnou.

Logo JLCB

 

Název:

Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

IČ:

26093545

Adresa:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Kontakt:

www.airport-cb.cz, airport@airport-cb.cz, 387 204 550
Představenstvo:

předseda představenstva: Ing. Ladislav Ondřich
místopředseda představenstva: Ing. Robert Kala
člen představenstva: Ing. Jiří Klása

Dozorčí rada:

předseda: Mgr. Jiří Zimola (ČSSD)

členové: Karel Švec (bez polit. příslušnosti), Antonín Krák (za kraj), Ing. Petr Maroš (za kraj), Ing. Jaromír Slíva (za kraj), Mgr. Jaromír Novák (za kraj), Mgr. Petr Podhola (ČSSD), Ing. Ivan Tekel, MBA (bez polit. příslušnosti - navržen za KSČM), doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. (KDU-ČSL), Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO), Ing. Michal Türk (ODS)

FCC České Budějovice, s.r.o.

 

Společnost zajišťuje svoz odpadů od průmyslových zákazníků. Mezi poskytované služby patří sběr a svoz separovaných odpadů, nebezpečných odpadů a ostatních druhů odpadů.  

 

Název:

FCC České Budějovice, s.r.o.

IČ:

25171941

Adresa:

Dolní ulice 876/1, 370 04 České Budějovice

Kontakt:

http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Uvod.htmlcb@fcc-group.cz, 387 004 601
Management společnosti:

jednatelé: Ing. Bc. Vítězslav Ilko (ČSSD)

                Ing. Pavel Tomášek (generální ředitel FCC ČR)

Dozorčí rada:

předseda: Zdeněk Křišťan (ANO)

členové: Ing. Josef Švirk (za zaměstnance), Ing. Miloš Vlach (ODS)

Zakladatelská listina, výroční zprávy a zápisy z jednání orgánů společnosti:

prosím, otevřete portál justice.cz, zadejte IČ společnosti (viz druhý řádek této tabulky) a navštivte sekci Sbírka listin