Náměstci primátora

 

 

Mgr. Petr Podhola (ČSSD)
náměstek primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, školství, územní plán, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., základní a mateřské školy

Ing. Petr Holický (ANO)
náměstek primátora pro investiční výstavbu, majetek města, informační technologie, finance a ekonomiku

   

RNDr. Michal Kohn, CSc. (ANO)
uvolněný člen rady města pro sociální oblast, domy pro seniory, Jeslová a azylová zařízení, p. o., evropské fondy, životní prostředí

   

Ing. František Konečný, Ph.D. (ANO)
náměstek primátora pro dopravu, územní rozvoj, architekturu a urbanismus, Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

   

Ing. Jaromír Talíř (KDU-ČSL)
náměstek primátora pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráci, SPRÁVA DOMŮ s. r. o., Jihočeské divadlo, p. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.