Odbor památkové péče

Kontakt

Bc. František Hrdý, vedoucí odboru

tel: 386 804 301
e-mail: hrdyf@c-budejovice.cz

O odboru - Odbor památkové péče

/ Informace o odboru památkové péče - činnost, struktura, kontakty / Více

Didaktický program "Renesance pod Černou věží"

/ Odbor památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravil ojedinělou publikaci o renesančním stavebním slohu v Českých Budějovicích, kterou využijí školáci i turisté. / Více

Informační list pro vlastníky válečných hrobů

/ Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, na nichž jsou umístěny válečné hroby. / Více

Jak a kde může vlastník kulturní památky získat finanční pomoc

/ Informace pro vlastníky nejen kulturních památek, přehled dotačních programů, z nichž je možné žádat o podporu. / Více

Jak může vlastník kulturní památky ušetřit na daních

/ Užitečné rady pro vlastníky památek ohledně daňových úlev. / Více

Jak postupovat při obnově kulturních památek

/ Návod pro vlastníky kulturních památek při jejich postupné obnově. / Více

Jak postupovat v případě archeologie a archeologických nálezů

/ Stavebníci jsou již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu, Národnímu památkovému ústavu, nebo příslušnému muzeu a umožnit této oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. / Více

Odborná terminologie památkové péče

/ Pojmy používané v oblasti památkové péče. / Více

Označení kulturních památek

/ Jednotné a plošné označení státem chráněných nemovitých památek koordinuje odbor památkové péče. / Více

Potřebné k vydání závazného stanoviska

/ Co musí obsahovat žádosti o vydání závazného stanoviska. / Více

Přehled památkově chráněných území

/ Přehled památkově chráněných území ve správním obvodu města České Budějovice. / Více

Příslušné obce k městu Č. Budějovice

/ Seznam obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice. / Více

Seznam restaurátorů

/ Seznam restaurátorů s povolením k restaurování Ministerstva kultury ČR a také seznam archeologických pracovišť v muzeích jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru památkové péče. / Více

Výsledky soutěže pro děti a mládež - Českobudějovické významné stavby a jejich lidé

/ 31. leden 2018 / Dne 25.4.2018 v 10:00 hod. se v obřadní síni českobudějovické radnice uskuteční slavnostní předání cen výhercům. / Více

Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

/ 29. leden 2018 / Dotační program pro vlastníky kulturních památek. / Více

Soutěž - Českobudějovické významné stavby a jejich lidé

/ 28. říjen 2017 / Poznávací soutěž pro děti a mládež do 16-ti let. / Více