Odbor správy veřejných statků

O odboru - Odbor správy veřejných statků

/ Do kompetence odboru správy veřejných statků spadá správa a údržba komunikací, městská zeleň a odpady, organizace města a správa majetku města. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

/ Koncepce nakládání s odpady pro roky 2017 - 2021. / Více

Provozní řád tržiště na Piaristickém náměstí

/ Pravidla prodeje zemědělských a rukodělných produktů na tradičním trhu na Piaristickém náměstí. / Více

Sazebník - veřejná zeleň

/ Sazebník - veřejná zeleň. / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice

/ Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice schválený dne 19.2.2018, usnesením číslo 206/2018. / Více

Sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory Stabilní sběrné dvory provozuje FCC České Budějovice, s.r.o., Dolní 1, 370 04 České Budějovice na těchto adresách: Dolní 1 a Švábův Hrádek (areál bývalé skládky). / Více

Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice

/ Územní energetická koncepce statutárního města České Budějovice byla zpracována v roce 2016 a schválená Zastupitelstvem města dne 6.11.2017 usnesením č. 235/2017. / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2017-2018(aktualizovaný)

/ Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2017-2018(aktualizovaný) / Více

Ceník parkovacích zón

/ Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města České Budějovice dle Nařízení č. 4/2017, v platném znění schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 205/2018 ze dne 19.2.2018 platný od 1.3.2018. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2018

/ Sobotní mobilní sběrné dvory / Více

Tržní řád

/ Nařízení města platné od 19.9.2013. Oproti původnímu tržnímu řádu z roku 2006 zakazuje podomní a pochůzkový prodej. / Více

Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2018

/ Rada města schválila na svém zasedání dne 26.3.2018 usnesením č. 351/2018 „Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2018“, který proběhne od 3.4.2048 do 29.6.2018. / Více

Plán letní údržby komunikací 2018

/ Rada města schválila na svém zasedání dne 26.3.2018 usnesením č. 352/2018 „Plán letní údržby komunikací 2018 / Více

Deratizace 2018 - jarní etapa

/ Jarní etapu deratizace bude provádět odborná deratizační firma na veřejných prostranstvích a pozemcích v majetku města od 3.4.2018 do 30.6.2018. / Více

Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2018-2019

/ RM schválila na zasedání dne 22.10.2018 usnesením č. 1289/2018 "Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2018-2019" / Více

Svoz odpadů o vánočních svátcích 2018

/ 19. listopad 2018 / Svoz odpadů o vánočních svátcích 2018 / Více

Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2018-2019

/ 07. listopad 2018 / RM schválila na zasedání dne 22.10.2018 usnesením č. 1289/2018 "Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějovice 2018-2019" / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice - změna

/ 07. květen 2018 / RM schválila dne 17.9.2018 usnesením č. 1195/2018 změnu Ceníku parkovacích zón s platností od 1.11.2018. Příloha č. 1 ceníku – „metodika“ zůstává beze změn. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2018

/ 15. leden 2018 / Sobotní mobilní sběrné dvory / Více

Stránky