Odpady

Stabilní sběrné dvory

/ Stabilní sběrné dvory provozuje FCC / Více

Odpady a jak na ně

/ Povinnosti původců odpadů, odpadní vody z provozů. / Více

Bioodpady a malá zařízení

/ Co vlastně bioodpad je? Kde takovéto zbytky zpracovat? / Více

Roční hlášení původce odpadů o produkci a nakládání s odpady

/ Hlášení lze podat elektronicky (viz informace dále). Musejí ho podat původci více než 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů za rok. / Více

Poplatek za komunální odpad

/ Sazba poplatku za odpad pro kalendářní rok 2019 činí 680 Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2019. / Více

Chytře proti černým skládkám!

/ Pomozte nám bojovat proti černým skládkám pomocí svých chytrých telefonů - umožní vám to aplikace DejTip. / Více

Poplatek za odpad se nemění

/ Zastupitelstvo města rozhodlo, že se v příštím roce nezvedne výše poplatku za komunální odpad. Občané tedy v roce 2014 zaplatí 680 korun za osobu a kalendářní rok, stejně jako letos. / Více

Rozmístění nádob na sběr potravinářských olejů

/ Zelené nádoby jsou umístěny celoročně. Rostlinné a živočišné potravinářské tuky do nich vkládejte v uzavíratelných obalech (např. PET láhve). Minerální oleje do nich nepatří! / Více

IČP

/ identifikační-číslo-provozovny / Více

Sběrná místa separovaného odpadu

/ Sběrná místa separovaného odpadu v Českých Budějovicích. / Více

Kontejnery z parku v Dukelské stojí na vhodnějším místě

/ Nové místo je asi sto metrů od toho původního, konkrétně u zadního vchodu přilehlých školských zařízení ZŠ Dukelská a školní jídelny na Vrchlického nábřeží. / Více

Budějovice soutěží a nepotřebné elektrozařízení se vrší

/ České Budějovice se v letošním dubnu zapojily, stejně jako některá ostatní statutární města v republice, do soutěže s názvem Hejbni s elektrem pro lepší život, která končí v březnu 2019. / Více

Budějovice v polovině soutěže vedou

/ České Budějovice se v letošním dubnu zapojily, stejně jako některá ostatní statutární města v republice, do soutěže s názvem Hejbni s elektrem pro lepší život, která končí v březnu 2019. / Více