Odstávka zařízení odsíření v Teplárně České Budějovice

Teplárna České Budějovice, a.s. oznamuje, že od 11. 7. do 26. 7. 2016 bude probíhat plánovaná odstávka zařízení odsíření a od 22. 7. (20 hodin) do 26. 7. (8 hodin) pravidelná letní odstávka výrobního zařízení v areálu Novohradská 32. Dodávka teplé vody nebude omezena a firma ji zajistí ze svého špičkového zdroje výtopny Vráto. Pouze u plánovaných oprav rozvodů teplé vody, o kterých budou odběratelé předem informováni, může dojít ke krátkodobým lokálním omezením.
Dodávka páry pro odběratele středního tlaku bude zabezpečena na základě smluvních dodávek a osobního jednání s odběrateli.
Odstávka odsíření uhelných kotlů umožní teplárně vyčistit a provést nutné a předepsané revize absorbéru, nádrží vápencové a sádrovcové suspenze, recirkulačních čerpadel a dmychadel této technologie. Ta výrazně snižuje emise vypouštěné do ovzduší. U oxidů síry až o 85 procent a oxidů dusíku o víc jak 20 procent.
Odstávka nepřetržité výroby, k níž může dojít pouze v době mimo topnou sezonu, teplárně umožní provést řadu důležitých oprav a pravidelných kontrol. Ty jsou nezbytné pro bezpečné zajištění výroby a dodávek tepla v další topné sezoně. Půjde například o kompletní revizi všech elektro rozvaděčů celé technologie, ale i čištění přivaděče surové vody z Mlýnské stoky nebo kontrolu propoje vysokotlakých rozdělovačů kotlů K11 a K12. Největší akcí bude výměna uzavírací vysokotlaké armatury.
Do konce roku teplárna ještě vymění filtrační jednotky pro odprášení zásobního mezisila popílku, což bude jedno z dalších opatření a kroků ke snížení hladiny hluku.

Zdroj: Teplárna České Budějovice, a.s.