Odvoz pohřebních insignií Přemysla Otakara II. | Oficiální stránky statutárního města České Budějovice

Odvoz pohřebních insignií Přemysla Otakara II.

Foto: Milan Binder