Pátek 29. prosince nebude úředním dnem

Na čtvrtek 28. prosince 2017 budou přesunuty úřední hodiny, které tak plně nahradí pátek 29. prosince, kdy se úřední den ruší.

„Důvodem je zkrácení pracovní doby bankovních ústavů podle pokynů centrální banky v souladu s platnou legislativou. Magistrát, jako orgán územně samosprávného celku, má povinnost k 31.12. každého roku odvést zůstatek všech pokladen a pokladních míst na bankovní účet a zajistit nulový stav hotovosti, “vysvětluje tajemník Zdeněk Řeřábek.

Ve čtvrtek 28. 12. tak budou úřední hodiny na odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení evidence motorových vozidel od 8.00 do 14.00 hodin, na matričním úřadě v odděleních evidence obyvatel a občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na pracovišti v Jeronýmově ulici od 8.00 do 14.00 hodin, v turistickém informačním centru od 9.00 do 16.00 hodin a na městském informačním centru od 8.00 do 15.00 hodin. Na ostatních pracovištích budou čtvrteční úřední hodiny od 8.00 do 11.30 hodin.