Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice (dále jen POHo) byl zpracován pro naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). Plány odpadového hospodářství zpracovávají původci odpadů, kteří produkují více než 10 tun nebezpečných nebo více než 1000 tun ostatních odpadů. (Produkce odpadů Statutárního města České Budějovice v roce 2010 činila 371,062 t nebezpečného odpadu a 30 853,915 t ostatního odpadu.)

POHo navazuje na stejný dokument zpracovaný pro předchozí období (léta 2006 – 2010). Část cílů minulého POHo se podařilo splnit nebo pro jejich splnění v dalším období vytvořit předpoklady, některé zůstávají do nového období nebo bylo zapotřebí je nově definovat s ohledem na vývoj systému nakládání s odpady města i právní úpravy odpadového hospodářství ČR a EU.

POHo je zpracováván na dobu 5 let, tj. od 2011 do 2015 (s výhledem do roku 2020), a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Dalším důvodem pro změnu v POHo je změna podmínek, za kterých byl tento POHo zpracován, zejména v případě legislativních změn, majících dopad na oblast odpadového hospodářství. Změna je nutná i v případě změny Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje a Plánu odpadového hospodářství ČR.
 

Plán odpadového hospodářství Statutárního města České Budějovice 2011-2015 - PDF ke stažení