Poradenství pro seniory

Poradna Rady seniorů Jihočeského kraje

Rada seniorů Jihočeského kraje, která byla ustavena v dubnu 2011, má své zázemí  v budově Stavounionu (bývalé Pozemní stavby). Bezplatnou poradnu například v otázkách ochrany spotřebitele, bydlení a ošetřování, nabízí českobudějovickým seniorům v úterý a ve středu vždy v čase od 9 do 13.00 hodin.

Kontakt 387 718 313, mailová adresa jc.rscr@seznam.cz
 
 

Brožura Jak nespadnout do pasti

Brožura Jak nespadnout do pasti (PDF) - ke stažení klikněteMěsto České Budějovice akceptovalo nabídku Občanského sdružení spotřebitelů TEST a zajistilo tak 500 kusů brožurek pro své seniory. Nesou název Jak nespadnout do pasti a jejich hlavním smyslem je poradit starším spoluobčanům, čeho se včas vyvarovat.

„Lidé si mohou přečíst například pojednání o tom, proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům, nebo jak se mají zachovat, když neuváženě podepíší s prodejcem nevýhodnou smlouvu,“ nastiňuje obsah čtrnáctistránkového sešitu primátor Juraj Thoma.

Část výtisků získají zájemci zdarma přímo v budově historické radnice v městském informačním centru (vchod č. 3, hned za vraty vpravo).

„Počítáme s distribucí do domovů pro seniory, klubů důchodců po celém městě a do seniorských organizací, kde bývá relativně často řešen právě problém spotřebitelských sporů,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Podhola.

BROŽURU SI MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT - STAČÍ KLIKNOUT NA OBRÁZEK VLEVO
 
  
 
 
 
 

Spotřebitelská poradna sdružení TEST

Poradna pro spotřebitele Občanského sdružení TEST

Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí v rámci poradny (sídlí v Praze) bezplatně:

  • Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.                 
                     Telefonní linka: 299 149 009, p
    rovozní doba: Po – Pá     9 – 17 hod
  • Osobní právní poradenství v nově otevřené pražské poradně každé úterý od 13 hodin a každý čtvrtek od 9 hodin (nutné se předem telefonicky objednat)
  • Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
  • Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),
  • Publikace, např. tištěnáinformační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.

Brožura Jak nespadnout do pasti (PDF) - ke stažení klikněteMěsto České Budějovice akceptovalo nabídku Občanského sdružení spotřebitelů dTEST a zajistilo tak 500 kusů brožurek pro své seniory. Nesou název Jak nespadnout do pasti a jejich hlavním smyslem je poradit starším spoluobčanům, čeho se včas vyvarovat.

„Lidé si mohou přečíst například pojednání o tom, proč se vyhýbat předváděcím akcím a dealerům, nebo jak se mají zachovat, když neuváženě podepíší s prodejcem nevýhodnou smlouvu,“ nastiňuje obsah čtrnáctistránkového sešitu primátor Juraj Thoma.

Část výtisků získají zájemci zdarma přímo v budově historické radnice v městském informačním centru (vchod č. 3, hned za vraty vpravo).

„Počítáme s distribucí do domovů pro seniory, klubů důchodců po celém městě a do seniorských organizací, kde bývá relativně často řešen právě problém spotřebitelských sporů,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Podhola.